Vad är kommunikation? Det är en stor fråga. Är det när man publicerar något, eller i den sekunden informationen tas emot och tas in av en mottagare?

Vi ser att många större organisationer - vare sig det är bolag, kommuner, utbildningsorganisationer eller föreningar - satsar mycket på sina kanaler för den målsökande mottagaren. Både när det gäller intern information, men även det som är menat för en publik utanför organisationen.

På hemsidan finns det mesta. Om inte där, så finns det att söka fram på intranätet, i läroplattformen eller i idrottslagets admininstrativa verktyg - där ett login oftast avkrävs.

Därför fungerar inte sociala medier som push-kanal längre

Men, vad har vi i verktygslådan, om man vänder på perspektivet, och lägger mer av ansvaret på avsändaren? 

Typiska kanaler för att “pusha ut” digital kommunikation är e-post eller sociala kanaler som Facebook. Detta till trots för att de flesta numera känner till FBs uppenbara svagheter som linjär pushkanalkanal, efter att Zuckerberg justerade i algoritmerna för några år sedan. Siffrorna på hur många av dina följare som faktisk exponeras för din post, ligger mellan 3-10%, beroende på vem du frågar. Jag tycker Hootsuite är tillräckligt stora och tillräckligt förtroendeingivande, till att jag använder deras siffra: En FB-post från ett företag eller en organisation får en “organic reach” på 5,20%. Har du 1000 följare på din sida, är det alltså endast ett 50-tal av dem som exponeras för ditt budskap.

Når du ut med e-post och push bakom inloggning?

För den som jobbat analytisk med e-post som utåtriktat kanal, vet man att en öppningsfrekvens på 25% skulle få de flesta att jubla. Addera att e-postkanalen nästan kan räknas bort som en daglig kanal för alla i den yngre målgruppen, innan man har fått ett fast jobb med tillhörande e-postadress. Ungefär en av fem i den yngre målgruppen kollar sina mail på daglig basis, enligt den årliga rapporten Svenskarna & Internet

Och, sedan har många interna och medlemsbaserade system push-funktioner, i form av notifieringar i browser, eller notiser om att “något har hänt”, som man kan se efter ett login i systemet. Tyvärr händer det rätt ofta att vägen från notifiering, via ett bank-id och login, till ursprungsmeddelandet är för lång, och om engagemanget inte är tillräckligt högt, tappar man bort sig på vägen till budskapet (Hej, Stockholms Stads skolplattform!)

Med utgång ifrån mig själv så får jag som förälder till skolbarn och lagansvarig för deras fritidsaktiviteter dagligen 3-5 mail ifrån ett av idrottslagen som ett av mina barn är aktiv i. Alla mail är inte direkt relevanta för mig vilket har gjort att min öppningsfrekvens inte är 100%. Till det kommer dagligen push-meddelanden från Skolplattformen där det inte framgår vilket av barnen det gäller, varken i meddelandet eller efter inloggning. Det gör att jag varje vecka missar viktig information.

Har du koll på vårt webinar i juni? Målsökande webbesökare & asociala algoritmer “Är alla informerade om renoveringen i huvudbyggnaden, som börjar nästa vecka?” “Det vet alla redan. Jag la ut det på webben förra veckan!” Mer info & anmälan här

Exponering är viktig i kommunikation

För att att du ska kunna nå ut behöver du exponering hos målgruppen, och det får du genom relevant innehåll. Här kan du använda ditt innehåll men också innehåll från samarbetspartners och andra närliggande organisationer. När du väl har målgruppen i flödet kan du exponera dem för ditt innehåll.

Hooks/publikdragare, exempelvis i form av badvattentemperaturer eller aktiviteter i en kalender är också effektiva sätt att locka målgruppen. Du erbjuder relevant information, exempelvis om kvällens koncert, och får läsande av besluten från den senaste sammankomsten på köpet.

App som push-kanal

Om nu inte e-post och sociala medier är push-kanalerna som ger de perfekta resultaten så behöver de kompletteras med något. Vi på Innocode menar att en app har många fördelar då du får:

- Närvaro i telefonen
- Native funktionalitet
- Etablerad pushkanal

Sen är ju faktum att det inte finns en 100% garanti att info når fram ens med en app - utan här kommer alla kanaler och verktyg ha olika effekt och komplettera varandra.

Om ni vill se vad min kollega Morten, och Sondre i Sandefjord har fått till med en app så kan ni läsa om det i vår bloggpost Invånardialog Sandefjord.

Min agenda

Om det finns en agenda med det här inlägget? Som de flesta så kallade b2b bloggtexter så finns det en - För att jag tror väldigt mycket på den här lösningen, den här nivån av push.

Laddar man då ner en ny app? Ja - om det är något som är en del av en liv varje dag - skola, idrott, där jag bor, mina intressen? Yes indeed.

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode