Så vad är det då som vi har lärt oss i våra projekt och i samarbetet med våra partners om kommunikationen med de som har utländsk bakgrund? Skillnaderna jämfört med andra grupper är relativt små men de finns där.

Likheter med de yngre - mobilen först

Det finns en stor likhet mellan de yngre och de med utländsk bakgrund och det är att konsumtionen av digitalt innehåll primärt görs i mobilen. Så vill man nå de målgrupperna måste innehållet vara mobilanpassat och finnas i kanaler som fungerar bra i mobilen. Kommunens mobilanpassade webb, en eventuell invånarapp eller sociala medier är alla bra kanaler.

De med utländsk bakgrund kan ha andra förkunskaper

Kring vissa ämnen som vi kommunicerar är det lätt att förutsätta att vissa förkunskaper finns.

När man exempelvis vill inspirera om friluftsliv är det enkelt att ta för givet att alla vet att djur och växtlivet i Sverige inte innehåller så många faror och att allemansrätten är känd. När man informerar kring förskolor och skolor så finns det också där grundförutsättningar - som att man ska ansöka om plats och ställa sig i förskolekö.

I båda de här exemplen behöver man ibland anpassa sin kommunikation och inkludera mer basinformation än vad man initialt kan ha tänkt.

Fokus på det sociala i aktiviteter

Svenskt Friluftsliv gjorde i sitt projekt Luften är fri en grundläggande genomgång av hur de bäst skulle nå målgruppen. De kom bland annat fram till att ett fokus på den sociala aspekten i friluftsaktiviteter kunde ge en ökad aktivering. Det är en aspekt som vi tror är användbar även i andra områden. Ta exemplet om man engagerar lekpedagoger som finns på plats på kommunens lekplatser vissa tider så är det en skillnad om man kommunicerar “kom och få inspiration kring ditt barns lek” jämfört med “träffa andra föräldrar och bli inspirerade tillsammans kring era barns lek”.

Språket är basen för kommunikationen

Sist men inte minst har vi språket. Vill man nå en person som inte talar svenska så behöver kommunikationen vara på något av de språk som individen behärskar. Där är kvaliteten på översättningarna viktig.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Hur digitala är de äldre?

    En fråga som möter oss i nästan alla möten med kommuner är – Kan vi nå de äldre digitalt eller blir de exkluderade om vi skapar nya digitala tjänster?

  • Så når du de unga i din kommun

    En fråga som möter oss i nästan alla möten med kommuner är – Hur når vi bäst de unga i kommunen? Kommunen har många bra erbjudanden, tillgängliga resurser, vill bjuda in till diskussion och delaktighet och jobbar hårt för att livet för de unga ska bli ännu bättre.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode