Den här integritetspolicyn beskriver hur Innocode samlar in och använder personupplysningar i verksamheten.

1. Behandlingsansvarig

Innocode har en utsedd behandlingsansvarig för Innocodes behandling av personupplysningar. Kontaktinformation finns i slutet av dokumentet

2. Personuppgiftsombud

Innocode har ett utsett personuppgiftsombud som svarar på frågor om personer som får sina personuppgifter behandlade av Innocode. Kontaktinformation finns i slutet av dokumentet.

3. Webbbaserad behandling av personupplysningar - generellt om behandlingen

Innocode samlar in och behandlar personupplysningar begränsat till e-postadresser för nyhetsbrev via webbsidorna.

Det är frivilligt att uppge sin e-postadress vid besök på webbsidan. Behandling av personupplysningar i förbindelse med tjänsterna vi erbjuder, som anmälan till nyhetsbrev och events, är baserat på samtycke från användaren.

Det är endast Innocode som har tillgång till upplysningarna.

— Webbstatistik

När du besöker Innocodes webbsidor kan din IP-adress bli registrerad. Upplysningarna behandlas i avidentifierad form så att de inte kan knytas till enskilda personer. Ändamålet med insamlingen är att utarbeta statistik som vi använder till att utveckla och förbättra information på sidorna. Statistiken används till att få kunskap om antalet personer som besöker de olika sidorna, hur länge besöket varar, vilken webbsida besökaren kommer ifrån och vilken webbläsare som används.

— Webbanalys och informationskapslar

Innocode använder analysverktyget Google Analytics och Webtrends på huvudsidan innocode.com. Genom att stänga informationsboxen som kommer upp på webbsidan samtycker du om användandet av våra informationskapslar och i att Google Analytics och Webtrends integritetspolicys gäller för behandlingen.

Google Analytics är inställt så att IP-adresserna endast behandlas i anonymiserad form. Analysverktyget Webtrends använder en tredjepartsinformationskapsel (cookie) för att spåra och analysera trafik över flera olika domäner.

Informationskapslar är små textfiler som placeras på din enhet när du öppnar en webbsida. Innocode kan använda informationen till att generera statistik och webbanalys för att tillrättalägga bästa möjliga funktionalitet och användarupplevelse på webbsidan.

De flesta webbläsare är inställda på sådant sätt att de automatiskt godtar informationskapslar. Om du inte godkänner detta behöver du ändra inställningarna i din webbläsare. Om du deaktiverar informationskapslar kan funktionalitetsen på webbsidan bli begränsad.

— Anmälningar

Vid anmälningar till events blir endast namn och kontaktinformation till den som anmäler sig lagrad, och ändamålet med behandlingen är att administrera anmälningen och deltagande. Upplysningarna tas bort efter genomfört arrangemang.

— Användarundersökningar

Innocode genomför tidvis användarundersökningar och annan datainsamling från våra kunder. Deltagande i användarundersökningar är frivillig och baserar sig på samtycke från de personer som deltar. För att kunna skicka elektroniska förfrågningar till rätt mottagare sparar vi namn och e-postadresser.

— Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på elektroniska nyhetsbrev från Innocode. För att kunna skicka e-post till rätt mottagare lagrar vi namn och e-postadress. Upplysningarna lagrar vi i en egen databas. Vi delar inte upplysningarna med andra och vi tar bort dem när du avslutar din prenumeration. Upplysningarna används endast till att administrera utskick av nyhetsbrev. Du kan själv avanmäla dig, antingen via webbsidan eller via en länk i nyhetsbrevet. Du kan också kontakta Behandlingsansvarig.

4. Personalupplysningar

Innocode behandlar personuppgifter om sina anställda för att administrera löner och personalansvar i enlighet med personuppgiftslagen § 8 första stycket och § 8 bokstäverna a, b eller f, samt § 9 bokstäverna a, b och f.

Innocode registrerar information som är nödvändig för utbetalning av löner, såsom grunddata, lönenivå, tidsregistrering, skatteprocent och skatteort. Övriga uppgifter om anställda är kopplade till deras arbetsinstruktioner och arbetsanpassning.

5. Kundupplysningar

Innocode behandlar personupplysningar om sina kunder för att administrera fakturor, kundavtal, leveranser, support och annat som är nödvändigt för att administrera kundförhållandet.

Innocode registrerar upplysningar som är nödvändiga för att utarbeta ekonomisk redovisning, andra rapporter, exempelvis omsättning, tidsregistrering och köp av tjänster

6. Rättigheter

Personer som är registrerade i Innocodes system har rätt till insyn i sina egna data. I det fall upplysningarna är felaktiga, ofullständiga eller om Innocode behandlar upplysningar de inte har lov till har den registrerade rätt att kräva att sådana upplysningar blir rättade, borttagna eller kompletterade. Innocode svarar på dylika förfrågningar kostnadsfritt och inom 10 dagar

7. Kontaktinformasion

Behandlingsansvarlig och personuppgiftsombud

IC Sverige AB

Bjarte Falck Olsen

stockholm@innocode.com

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode