Vad vi gör

Skapa relevans genom kreativa lösningar och kommunikation

Vi är ett team bestående av affärsutvecklare, projektledare, utvecklare, och designers fördelat på kontor i Oslo, Bergen, Stockholm, Åre och Lviv. Våra fokusområden; Produkter i form av digitala innehållsverktyg för kommuner och medieföretag, digital innovation samt behovsanpassad utveckling.

Fokus på digitala lösningar

Det som förenar alla områden inom Innocode är att teknologi i sig är inte är det viktigaste, utan det är möjligheterna till värdefulla användarupplevelser och såklart även nya intäktsströmmar, som digitala lösningar kan ge, som vi är upptagna av. På så vis skapar vi relevans, för dig och dina mottagare.

Våra Värderingar

Vi ger dig inte det du ber om

Vår främsta grundvärdering är att vi bryr oss, om våra kunder, men också om användaren som våra kunder är ute efter att nå. Vi är inte nöjda med att bara bygga det du som kund ber om – vi vill skapa det som användaren till slut vill ha – för det är också det som i slutändan tjänar dig bäst. Vi tror på att tillsammans med dig som kund utveckla lösningar som är relevanta för mottagaren.

Vi hjälper dig att nå dina mål

Din digitala innovationspartner

Innocode har sedan 2010 vart en digital innovationspartner för prisbelönta startups som Ticketco och en stadigt ökande grupp av företag, kommuner och organisationer som vill utveckla digitala produkter och projekt för att bygga användarlojalitet, relevans och nya intäktsströmmar

Få saker gjort

I tillägg till rådgivning om digital strategi och affärsutveckling är vår ambition att vara en partner som också tar ansvar för att implementera råden vi ger. Vi planerar, designar och kodar digitala lösningar och utvecklar också i egen regi, en stadigt ökande portfölj av produkter som löser våra kunders utmaningar.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Webinar: Hur lyckas man med en långsiktigt levande kommunapp?

    Många aktörer inom offentlig och privat sektor har bränt sig på it-projekt som inte blir det man tänkt sig. Appar, hemsidor eller andra digitala satsningar som inte används, där idéen och konceptet inte är tillräckligt validerat i marknaden, eller där man fastnar i evighetslånga utvecklingsprocesser.

  • Lokala data i appen – viktigt för bygget av kanalen

    I vårt arbete med att etablera en ny, utåtriktad kanal hos kommunerna i Norden, ser vi att en viktig faktor, när det gäller att bygga kanalen – skapa nedladdningar och återkommande användare – är presentation av lokala realtidsdata med stor nytta för invånaren.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode