// Uppdaterat maj 2024.

När det gäller Invånarappen så har vi byggt den kring en grundprincip där ingen användardata eller information på individnivå sparas i appen alls, vare sig i eller utanför EU. Applösningen och Innocode Calendar & Innocode Community har varit igenom omfattande GDPR-reviews hos flera nordiska kommuner och mediehus (exempelvis Polaris Media, Sandefjord Kommune, Västerås stad etc).

Nedan följer en redovisning för en del perspektiv som ofta dyker upp, inom området.

A. Personuppgifter i appen och Innocodes publiceringsmiljöer

Inga individ -eller personuppgifter knutit til slutandvändaren/invånaren behandlas eller sparas i Invånarappen eller tillhörande tekniska miljöer - Innocode Calendar & Innocode Community.

De segmenteringsval/intresseval man gör i appen sparas lokalt i din mobila enhet, ingen information knutet till den individuella användare sparas utanför den egna telefonen.

Den enda data på individnivå som sparas på våra servrar är login-information till administratörer i verktyget SuperLocal - där man bygger ihop appens gränssnitt och styr innehållsflöderna. Vid behov sparas admin logins även till innehållsverktygen Community & Calendar. Denna adminåtkomst är kopplat till en e-postadress, vilket kan vara en personuppgift. Om man vill komma runt frågan kring personuppgifter här kan man skapa admin-logins av icke-personlig karaktärer, t ex på modellen “admin@kommunnamn.se”, alternativt kan Innocode erbjuda att sätta upp admin-logins utan en personlig e-post identifikator, alltså utan persondata.

B. Integrationer mot e-tjänster eller andra individspecifika lösningar hos kommunen

Om man vill integrera e-tjänster, personlig ärendehantering eller liknande i Invånarappen, är vår rekommendation att alltid behålla all data i kommunens stängda system - bakom de säkerhetsväggar som finns där (i Sverige oftast bakom Bank-ID).

Vi rekommenderar på generell nivå att kommunerna skickar så lite data som möjligt mellan lösningar, för att minimera riskerna det innebär, med nuvarande GDPR lagstiftning, samt möjliga framtida justeringar på den juridiska sidan.

C. Hosting & servers

Publiceringsmiljöer knutna till Innocode Citizen App, Innocode Calendar & Innocode Community ligger i på Google Clouds servrar inom EU, närmare bestämt i Irland. All data behandlas inom EU. Leverantörens serverleverantör har avtalat att uppfylla kraven i GDPR och all personal i Innocode har undertecknat ett sekretessavtal och har kompetens om våra säkerhetsrutiner.

I denna hostingmiljö sparas alltså ingen data eller personuppgifter om slutanvändaren (se A, ovan).

Läs mer här om Google Cloud & GDPR >>

D. Publicering av innehåll i Invånarappen, i perspektivet GDPR

Efterlevnad av GDPR var självklart en viktig aspekt också i våra samarbeten med ett trettiotals kommuner i Norge och Sverige och vi har anpassat lösningen så att den är förenlig med GDPR.

Användaren av appen får, när denne registrerar sig, ett meddelande om att personlig data inte lagras i lösningen,

Innehåll som publiceras i appen - från kommuner, föreningsliv och andra aktörer i kommunen: Endast kommunens administratörer eller föreningar godkända av kommunen har möjlighet att posta innehåll direkt i appen och dessa har därmed också kontrollen på att innehållet i sig (text, bild) inte bryter mot GDPR. Man kan också i efterhand ta bort innehåll, samt att man kan aktivera förhandsmoderering för båda publiceringslösningarna Community och Calendar.

Administratörerna (kommunen) kan alltså bestämma vem som ska ha publiceringstillgång och kan ändra, ta bort och avpublicera innehåll genomgående i lösningen. Kommunen har därmed hela tiden full kontroll på allt innehåll som finns i lösningen.

Har du frågor kring datahantering eller invånarappen?

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Webinar: Hur lyckas man med en långsiktigt levande kommunapp?

    Många aktörer inom offentlig och privat sektor har bränt sig på it-projekt som inte blir det man tänkt sig. Appar, hemsidor eller andra digitala satsningar som inte används, där idéen och konceptet inte är tillräckligt validerat i marknaden, eller där man fastnar i evighetslånga utvecklingsprocesser.

  • Hylte kommun – invånardialog i app

    Hylte kommun lanserar medborgarapp! Först ut i appen: Genomförande av ett större projekt kring invånardialog, där man har som mål att få in svar från minst 20% av invånarna i kommunen.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode