Det snabba svaret är att ja, ni når de flesta äldre också digitalt.

Utvecklingen har gått snabbt i digitaliseringen för de äldre generationerna men det finns en del fallgropar man bör vara medveten om.

Äldres digitala vanor*

Fler än 90% av alla 65-74 år har använt internet 2020

Fler än 75% av alla män 75-85 år har använt internet 2020

Fler än 60% av alla kvinnor 75-85 år har använt internet 2020

Flest nya internetanvändare 2020 finns i gruppen 76 år och äldre

53% av alla pensionärer använder sociala medier varje dag, 71% någon gång (Q3 2020)

65% av alla pensionärer han använt en digital vårdtjänst (Q3 2020)

Trots de höga siffrorna för internetanvändande bland de äldre så är det fortfarande de som utgör den största gruppen bland de som finns i digitalt utanförskap.

* Statistik från Svenskarna & Internet 2020

Kanalval och förtroende

När man mäter tilliten till information så ser man stora skillnader mellan olika kanaler, exempelvis det offentligas kommunikation i egna kanaler och hur man ser på Facebook och Google. 80% av de äldre har förtroende för det offentligas kommunikation medan motsvarande för information på Facebook och Google är 50%.

Siffrorna för tilliten gör att man på sikt bör tänka över sina kanalval. Vi menar att man bör prioritera egna kanaler i form av kommunens webb och Invånarapp för att säkerställa att behålla förtroendet för kommunens kommunikation.

Äldre använder både desktop och mobil

I grupperna 12-45 år är det vanligast att ta del av internetbaserat innehåll via mobilen och därav dagens fokus på mobile first i webbdesign och digitala tjänster. För pensionärer finns det ett visst övertag i att ta del av innehåll via en dator. 

Så vill man inkludera de äldre ska man se till att innehållet finns tillgänglig på den vanliga webben och inte endast mobilt.

Många äldre saknar BankID

Ett område där de äldres internetanvändande skiljer sig stor grad från den övriga befolkningen är tillgången till digital identifiering. I gruppen 81 år och äldre har endast 28,7% ett BankID och i gruppen 71-80 år är siffran 65,3%. Det kan jämföras med gruppen 51-60 år där 94,6% har ett BankID.

Det här bör man ta hänsyn till och erbjuda alternativa lösningar där identifiering krävs eller en tjänst ska bokas.

En checklista för att nå de äldre

+

Fokus på Webb

Ha en balans mellan mobil och desktop

Facebook fungerar som kanal, än så länge, dock med lägre förtroende

Erbjud alternativ till digital bokning, e-tjänster och användande av bank id

-

Stoppa digitala initiativ på grund av rädsla för exkludering

Lägg lösningen bara i app

Kräv BankID

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Så når du de unga i din kommun

    En fråga som möter oss i nästan alla möten med kommuner är – Hur når vi bäst de unga i kommunen? Kommunen har många bra erbjudanden, tillgängliga resurser, vill bjuda in till diskussion och delaktighet och jobbar hårt för att livet för de unga ska bli ännu bättre.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode