Under den rådande kris som pågår har flera kommuner, organisationer och myndigheter i Sverige och Norge fått känna på ett behov av en direkt, snabb och pålitlig kommunikationskanal till medborgarna.

De senaste månaderna har kommuner i Norge kontaktat oss om att sätta upp kommunikationskanaler i form av appar för kriskommunikation för iOS och Android. Kommunerna har ett behov av att underlätta och personalisera deras kommunikation till medborgarna för att säkerställa att den information som är nödvändig når ut. Möjligheten för pushnotiser och uppföljning av hur många som tar del av informationen är central.

För att möta behoven hos kommunerna har vi ställt om vår verksamhet och kan nu ha kommunikationskanaler/appar klara på kort tid, ca 7-10 dagar, inklusive publicering i appstore, setup och utbildning på distans. Sedan har ni en komplett informationskanal där ni kan segmentera och pusha ut informationen för att möta medborgarnas olika behov.  

Case: Hur använder Sandefjord kommun sin Invånarapp under Corona-krisen?

1. I mitten på mars 2020 (vecka 11) skapades en ny, dedikerad sida på kommunens webbplats, för information kring Corona. 

Från denna sida drogs en RSS-feed till Invånarappen, och för denna specifika informationsfeed aktiverades pushnotiser för alla användare av appen. 

Meddelanden från denna innhållsfeed håller medborgarna uppdaterade kring ny information om viruset, ändringar i kommunens verksamhet, nya policies etc. Öppningsfrekvensen på pushnotiser låg i början av krisen 2020 på mellan 12% och 35%, och mer än 15 pushnotiser skickades dagligen, hela första veckan. 

2. I appen visas krisinformationen i en egen, separat feed. 

Anställda i nyckelroller fick snabbt access till websidans publiceringslösning, för att själva kunna skapa nya meddelanden och pushnotiser

Verktyget gör det möjligt för kommunanställda att skicka meddelanden till invånarna med och utan pushnotiser, i fördefinierade kategorier.  

Användare som har tackat ja till information i en bestämd kategori, får pushnotiser, medan alla användare av appen ser nyheter i appens flöde. 

Ett exempel kan visas i innehållströmmen, med swipe till meddelande-centret.

3. Innehåll från kommunen kan markeras tydligt, så att det skiljs åt från annat innehåll i appen. Man kan också filtrera relevant innehåll från Facebook, och visa detta i appen, i en av innehålls-slidesen. 

4. På framsidan på kommunens hemsida, är kommunen tydlig med vilken kanal man vill kunna nå sina invånare i.  Appen är prioriterad kanal, då den ger bäst mätbarhet och kontroll på budskapen som når ut, och vilket genomslag och exponering meddelanden får.

Frågor på det? Hör av dig!

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Invånarappen ❤️ Södertälje

    Vi är mycket glada över att i dag ha kommit i gång med det första svenska projektet kring Invånarappen. Att det just är Södertälje kommun som är först ut är ingen jätteöverraskning. Ett mer framåtlutat, öppensinnigt och positivt gäng än de som satt med på dagens första projektmöte får man leta länge efter!

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode