Utmaningen: Förbättra otillräcklig och ineffektiv medborgarkommunikation och skapa engagemang

Efter en analys insåg kommunen att de befintliga kanalerna för kommunikation med invånarna, primärt kommunens webbsida och sociala medier, var otillräckliga och ineffektiva för att tillhandahålla relevant lokal information och säkerställa att behövd information mottogs.

Lösningen: Innocodes mobilbaserade personaliserbara invånarplattform

Innocodes plattform för att driva medborgarengagemang, ursprungligen utvecklad för lokalmedia, underlättar samarbete mellan kommunens förvaltningar, lokala organisationer, företag och invånare. Plattformen tar in kommuninformation, lokala organisationers och företags innehåll och skapar engagemang genom relevant och hyperlokal information. Allt personaliserbart för den enskilda användaren. Det här skapar en central källa för lokal information och fungerar som en kommuntäckande mobilapp och digital portal.

Resultatet: Dramatiskt ökad användning med kostnadsbesparingar på över NOK 800.000

Nedladdningar: Ett år efter lansering har 24.000 invånare laddat ner invånarappen, dvs 40% av alla invånare i kommunen.

Användande: Mellan 2.500 och 8.000 dagliga användare och över 20.000 användare på månadsbasis.

Engagemang: 15%-30% läsning på riktat innehåll och push-meddelanden.

Kostnadsbesparingar: Över NOK 800.000 besparingar på annonsering, användarundersökningar, engagemang och support för andra digitala produkter.

De otroligt positiva resultaten skapades primärt genom personalisering, att invånare mottar information baserat på intressen, grannskap, grupper som är viktigt för dem i en central plattform med riktat innehåll, relevanta push-notiser och visualisering av smart sensordata som exempelvis badtemperaturer och snöplogning.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode