Men kommunen når inte fram och de befintliga digitala kanaler fungerar inte. Så varför är det så?

Ungas digitala vanor

Dagens ungdom spenderar mycket tid online, unga kvinnor i genomsnitt exempelvis ett halvt dygn i veckan på sociala medier. De skapar och konsumerar innehåll i sina telefoner, på sociala medier och i appar. De använder i mindre utsträckning en webbläsare och absolut inte Facebook.

För att nå de unga gäller det att synas i kanaler de använder - TikTok, YouTube, Instagram eller att få dem att hitta kommunens egen ungdomsapp genom relevanta pushar.

(Psst! Här kan du läsa om vår kommunapp som kan användas till att kommunicera med invånare, unga som gamla.)

Rätt kanal för att nå unga

När man kommunicerar i de sociala medierna bör man anpassa sitt innehåll till de befintliga användarmönstren och förväntningarna på innehållet. Om man inte är medveten om hur innehållet förväntas att se ut så är det svårare att få den tänkta publiken att konsumera det.

På Instagram är förväntningen vackra bilder, på YouTube vill vi bli underhållna eller rörda, på Snapchat underhållna och så vidare. Bryter man mot förväntningarna så gör man det svårare för sig än vad det behöver vara.

Att skapa en app för kommunens unga är ett sätt att skapa en egen kanal där man gradvis arbetar in egna förväntningar. Viktigt att tänka på är att kontinuerligt fylla appen med innehåll och jobba med en push-strategi så att de unga märker när det finns något där som är relevant för just dem. Att bara skapa en kanal och räkna med att de unga hittar dit kommer inte att räcka.

Tonalitet och innehåll

Något de unga är experter på är att läsa av tonaliteten i ditt innehåll. Om den inte är autentisk accepteras inte innehållet och avsändaren väljs bort. Vad betyder det då för kommunen? Jo att inte försöka att låta som en tonåring, för kommunen uppfattas inte som en tonåring. Enkelt och sakligt kommer man långt med.

Vilket innehåll intresserar då de unga? Ungefär en fjärdedel av unga identifierar sig som gamers och nästan lika stor är identifikationen som miljövän. Utöver det så är det det som händer och är aktuellt som intresserar - en aktivitetskalender med endast ungdomsaktivieter, idrott, kultur, friluftsliv och det som direkt påverkar dem i deras vardag.

Vilket innehåll intresserar inte de unga? Det som inte direkt berör dem. Och börjar man ta med innehåll som man tycker att de unga borde ta till sig så tappar man snabbt deras intresse. Ny läroplan, när återvinningsstationen har öppet, fältgruppens aktiviteter och hur man lånar friluftsutrustning på den lokala friluftsbanken är sannolikt inte intressant.

Hur ska man då utforma sina tjänster för att passa de unga? De unga är vana användare av sociala medier och tittar man på dem är enkla överskådliga gränssnitt där innehållet dominerar det som gäller. Vårt tips är att anpassa sig efter det och inte krångla till det, för det blir dyrt och tillför väldigt lite.

En checklista för att nå de unga

+

Tänk mobilt
Innehåll som verkligen är relevant, för dem
Aktiviteter
Push-strategi
Sociala medier
Appar
Fortsätt att vara “kommunen”

-

Facebook
Vanlig webb
Innehåll vi tycker att de behöver ta del av
En kanal för alla, även de vuxna
Fejkad tonalitet

Har du frågor kring hur du kan nå unga i din kommun?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode