Invånardialog, välfungerande lokalsamhällen och hållbarhet.

Vi ser att förväntningarna på modern kommunikation tar bort skillnaden mellan de verktyg som de bästa mediehusen använder och det som kommuner har behov av i sitt arbete med invånarna. Innocode erbjuder en invånarplattform och app som bygger på närmare tio års samarbete kring digital kommunikations- och teknologiutveckling med ledande skandinaviska mediehus.

Kommunapp eller invånarapp?

Vi tycker att kommunikation ska utgå från mottagarens behov och önskemål. Lösningen lyfter kommunens invånarengagemang och informationsarbete, samtidigt som perspektivet på all kommunikation ligger hos mottagaren - invånaren - och den relevans som upplevs där. Därför kallar vi vår lösning Invånarappen.

Det handlar om människor och vad som intresserar dem

Det handlar om relevans och användarvärde. Vi tänker lokalt och globalt. Lokalt i form av vad som engagerar i närmiljöer och nationella arenor. Globalt i form av det vi ser att aktörer som Google och Facebook gör och hur det ändrar vanor och förväntningar hos användare. Vi vill att kommunen ska ta kontroll över innehållet och äga sin kommunikationskanal igen. Och vi vill att det ska vara enkelt, nyttigt, levande och engagerande. Därför har vi utvecklat flera verktyg som sätter kommunen i förarsätet igen.

Ta tillbaka kontrollen över kommunens kommunikationskanal

I en värld full av innehåll – hur ska kommunen nå ut till den enstaka medborgaren med relevant info? Att betyda något för lokalsamhället, att dela information med ett riktigt värde, skapar alltid engagemang. 

Facebook och några få andra globala aktörer kommer aldrig kunna lösa invånarnas behov av medverkan, information och närhet i lokala processer. Inte många tänker på att en post på FB i vanliga fall bara når en exponering på 3-6 procent av kommunen följare, på grund av de algoritmer som styr mottagarens flöde.

Vi är stolta över att kunna erbjuda teknologi som faciliterar samhandling mellan kommuner, föreningsliv, näringsliv och medborgaren. Värde för individen i form av åtkomst till relevant information, närhet till lokalsamhället och översikt över det som händer i närmiljön. Och, värde för kommunen i form av enkelhet, synlighet och möjlighet att ge medborgarna en rejäl känsla av att vara del av en aktiv lokalmiljö.  

Lokala krafter i behov av digital synlighet

Starka och trygga samhällen bygger på frivillighet och lokalt engagemang även i framtiden. Morgondagens lösningar på gemensamma uppgifter är helt beroende av att vi idag gör rätt val och utvecklar nya lösningar för samspel och samarbete mellan kommun, lokalt föreningsliv och invånare.

När kommunen bjuder in lag och föreningar i invånartjänsten bidrar det till att lösa ett växande problem med digital osynlighet. Lokala klubbar och andra volontärarbetare sliter med att nå ut till samhället med information om det viktiga arbete de utför och deras erbjudande.

BLOGG

Hur lyckas man med en långsiktigt levande kommunapp?

Många kommuner har bränt sig på it-projekt som inte blir det man tänkt sig. Appar, hemsidor eller andra digitala satsningar som inte används och som i slutändan innebär bortkastade skattepengar. Så hur, enligt oss på Innocode, bygger man en kommunapp som ger långsiktigt värde för invånaren?

Läs mer här

Case

Sandefjord kommun ökar medborgarnas engagemang och sparar pengar

Sandefjord kommun hade en utmaning: Förbättra otillräcklig och ineffektiv medborgarkommunikation och skapa engagemang. Efter en analys insåg kommunen att de befintliga kanalerna för kommunikation med invånarna, primärt kommunens webbsida och sociala medier, var otillräckliga och ineffektiva för att tillhandahålla relevant lokal information.

Läs caset här

Case

Alta ungdomsapp: att få vara med och göra skillnad

I januari 2021 följde vi på Innocode med på Alta kommuns resa för att nå barn och unga med hjälp av digitala resurser. För oss blev detta starten på ett spännande och meningsfullt samarbete.

Läs caset här

Från bloggen

Checklista för att nå unga i din kommun

Kommuner når inte fram till unga och de befintliga digitala kanalerna fungerar inte. Varför är det så? Här får du svar på det och tips på vad du kan göra åt det.

Läs artikeln

Från bloggen

Hur digitala är de äldre?

En fråga som möter oss i nästan alla möten med kommuner är – Kan vi nå de äldre digitalt eller blir de exkluderade om vi skapar nya digitala tjänster?

Läs artikeln

Från bloggen

Direktkanal vid akuta informationslägen

Kommunikation under kris – kanalval och behov hos kommunerna. Under den rådande kris som pågår har flera kommuner, organisationer och myndigheter i Sverige och Norge fått känna på ett behov av en direkt, snabb och pålitlig kommunikationskanal till medborgarna.

Hela inlägget

Från bloggen

Tänk dig en kommun som bjuder in samtliga lokala lag och och föreningar i ett invånarprojekt

Tänk dig en kommun som bjuder in samtliga lokala lag och och föreningar i ett invånarprojekt som griper över sensordata och kommunal information till historikerna på Gokstad och balettdansare på 6 år. Det här är Sandefjords sätt att närma sig invånardialog.

Hela inlägget

Från bloggen

Invånarappen och GDPR

“Om vi ska stå som avsändare för kommunikation från flera olika källor, hur gör vi då med GDPR?”

Efterlevnad av GDPR var självklart en viktig aspekt också i caset för Sandefjord kommun i Norge, och vi har anpassat lösningen så att den är förenlig med GDPR.

Läs mer

Frågor?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode