Når du dina invånare?

Invånarappen är en lätthanterad och levande direktkanal mellan boende och kommun. I appen samlas information, tjänster och data på ett ställe – med minimal adminhantering.

För att vara tillräckligt relevant för att användas ofta, inkluderar Invånarappen även lag, föreningar, frivilliga och arrangörer i kommunens närmiljö.

Invånarappen har förändrat vår kommunikation i grunden. Från att primärt publicera osegmenterat på hemsidan, ser vi nu till att info når ut, direkt från verksamheterna, till smala, hyperrelevanta segment bland invånarna.

Anette Dey
Kommunikationschef, stadsdel Frogner, Oslo

Personalisering

Olika informationsbehov: Alla är olika och har olika behov av att bli informerad och engagerad. Därför har vi stort fokus på personalisering. Det innebär att vi gör det enkelt för kommunen att anpassa kommunikationen i Invånarappen. Så att innehållet är relevant för olika målgrupper och intressen.

Utmaningar i kommunen -
känner du igen dig?

Höga användarkrav och splittrad målgrupp. De flesta förväntar sig snabba, praktiska och innovativa tjänster och blir alltmer tekniskt vana. Med stor variation i målgrupper och behov är det svårt att komma fram med rätt information vid rätt tidpunkt.

Hög konkurrens. De flesta har en hektisk vardag och det är en enorm kamp om vår uppmärksamhet. Sociala medier, familj, socialt liv, barn på träning, middag. Kommunens information är sällan prioriterad.

Begränsad kontroll utan egen utåtriktad kanal. Många kommuner upplever utmaningar med att nå ut till sina invånare och ser att deras egna hemsidor i kombination med sociala medier ger liten kontroll över vem som får informationen och när den når dem.

Innocodes plattform med Invånarappen som huvudkanal, ger lösningar till de vanligaste problemen kommunen upplever i arbetet med att nå invånaren

Sondre Andersen, Sandefjord Sondre Andersen
Digitaliseringschef, Sandefjord kommune

Case: Sandefjord

Hyperrelevant kommunikation och kommunens viktigaste kanal inom ett år från lansering.

Kommunen ❤️ lokalsamhället

Tillsammans bygger vi en stark kanal för lokal synlighet

De flesta människor, i alla åldrar, vill veta vad som händer där de bor. Därför erbjuder vi verktyg som samlar events och nyheter från föreningar, lag och kulturliv.

Lösningar för evenemang och nyhetsförmedling – för föreningslivet och civilsamhällets alla aktörer, som gör det enkelt att publicera innehåll, direkt in i Invånarappen.

Vi samlar lokalsamhället

VARDAGSDATA = LOJALITET

Realtidsdata ger dagliga användare & lojalitet

Är bron i centrum öppen för trafik eller inte? Aktuell badtemperatur på badplatserna? Finns det lediga laddplatser för bilen, just nu? Våra datavisualiseringar mot centrala och lokala datakällor ger invånarnytta från första sekund, i appen!

Viktigt för kanalen?

Vill du veta mer?

Prata Invånarapp?

  • Lanserar appen “Min bydel” för Hyperlokalt engagemang i Oslo

    I Oslo tar ett spännande initiativ form. Oslo stad har introducerat appen “Min Bydel” (“Min stadsdel”), en hyperlokal engagemangsplattform riktad till invånarna i stadens 15 stadsdelar. Den här appen är redo att bli den primära informationshubben för Osloborna, och erbjuder en direkt kanal för kommunikation, samhällsengagemang och skräddarsydd information om deras grannskap.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode