Når du dina invånare?

Invånarappen är en lätthanterad och levande direktkanal mellan boende och kommun. I appen samlas information, tjänster och data på ett ställe – med minimal adminhantering. För att vara tillräckligt relevant för att användas ofta, kan man inkludera innehåll från lag, föreningar, frivilliga och arrangörer i kommunens närmiljö.

Genom invånarappen "Mitt Västerås" kommer vi att kunna kommunicera med våra invånare och minska avståndet mellan dem och staden. Innocode är en leverantör som förstår kundens behov och överraskar med att leverera över förväntan. Det är andra gången Innocode får förtroendet av mig, tidigare uppdrag var i Upplands-Bro kommun.

Sara Eklind
Kommunikationsdirektör, Västerås Stad

Personalisering

Olika informationsbehov: Alla är olika och har olika behov av att bli informerad och engagerad. Därför har vi stort fokus på personalisering. Det innebär att vi gör det enkelt för kommunen att anpassa kommunikationen i Invånarappen. Så att innehållet är relevant för olika målgrupper och intressen.

Utmaningar i kommunen -
känner du igen dig?

Höga användarkrav och splittrad målgrupp. De flesta förväntar sig snabba, praktiska och innovativa tjänster och blir alltmer tekniskt vana. Med stor variation i målgrupper och behov är det svårt att komma fram med rätt information vid rätt tidpunkt.

Hög konkurrens. De flesta har en hektisk vardag och det är en enorm kamp om vår uppmärksamhet. Sociala medier, familj, socialt liv, barn på träning, middag. Kommunens information är sällan prioriterad.

Begränsad kontroll utan egen utåtriktad kanal. Många kommuner upplever utmaningar med att nå ut till sina invånare och ser att deras egna hemsidor i kombination med sociala medier ger liten kontroll över vem som får informationen och när den når dem.

Innocodes plattform med Invånarappen som huvudkanal, ger lösningar till de vanligaste problemen kommunen upplever i arbetet med att nå invånaren

Sondre Andersen, Sandefjord Sondre Andersen
Digitaliseringschef, Sandefjord kommune

Case: Sandefjord

Hyperrelevant kommunikation och kommunens viktigaste kanal inom ett år från lansering.

Kommunen ❤️ lokalsamhället

Tillsammans bygger vi en stark kanal för lokal synlighet

De flesta människor, i alla åldrar, vill veta vad som händer där de bor. Därför erbjuder vi verktyg som samlar events och nyheter från föreningar, lag och kulturliv.

Lösningar för evenemang och nyhetsförmedling – för föreningslivet och civilsamhällets alla aktörer, som gör det enkelt att publicera innehåll, direkt in i Invånarappen.

Vi samlar lokalsamhället

Innocode Calendar

Kultur- och aktivitetskalender. Alltid uppdaterad

Minimal administration och automatisk uppdatering av evenemang.

Alla användbara funktioner

VARDAGSDATA = LOJALITET

Realtidsdata ger dagliga användare & lojalitet

Är bron i centrum öppen för trafik eller inte? Aktuell badtemperatur på badplatserna? Finns det lediga laddplatser för bilen, just nu? Våra datavisualiseringar mot centrala och lokala datakällor ger invånarnytta från första sekund, i appen!

Viktigt för kanalen?

Hylte är en landsbygdskommun och invånarappen har, efter vår externa webbplats, blivit den viktigaste kommunikationskanalen till våra invånare. Vi upplever dels ett ökat intresse för nyheter från kommunen men också via evenemangskalendern fler besökare till kommunala och icke-kommunala aktiviteter och evenemang. Vår främsta användning av appen är dock att skicka ut snabb viktig information, till exempel uppdateringar vid vattenläckor eller andra händelser som påverkar invånares vardag. En spännande lyckträff är att våra seniora invånare har blivit appens främsta ambassadörer!

Ida K Lalander
Kommunikationsansvarig, Hylte kommun

Vill du veta mer?

Prata Invånarapp?

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode