Invånardialog, välfungerande lokalsamhällen och hållbarhet.

Vi ser att förväntningarna på modern kommunikation tar bort skillnaden mellan de verktyg som de bästa mediehusen använder och det som kommuner har behov av i sitt arbete med invånarna. Innocode erbjuder en invånarplattform och app som bygger på närmare tio års samarbete kring digital kommunikations- och teknologiutveckling med ledande skandinaviska mediehus.

Kommunapp eller invånarapp?

Vi tycker att kommunikation ska utgå från mottagarens behov och önskemål. Lösningen lyfter kommunens invånarengagemang och informationsarbete, samtidigt som perspektivet på all kommunikation ligger hos mottagaren - invånaren - och den relevans som upplevs där. Därför kallar vi vår lösning Invånarappen.

Det handlar om människor och vad som intresserar dem

Det handlar om relevans och användarvärde. Vi tänker lokalt och globalt. Lokalt i form av vad som engagerar i närmiljöer och nationella arenor. Globalt i form av det vi ser att aktörer som Google och Facebook gör och hur det ändrar vanor och förväntningar hos användare. Vi vill att kommunen ska ta kontroll över innehållet och äga sin kommunikationskanal igen. Och vi vill att det ska vara enkelt, nyttigt, levande och engagerande. Därför har vi utvecklat flera verktyg som sätter kommunen i förarsätet igen.

Ta tillbaka kontrollen över kommunens kommunikationskanal

I en värld full av innehåll – hur ska kommunen nå ut till den enstaka medborgaren med relevant info? Att betyda något för lokalsamhället, att dela information med ett riktigt värde, skapar alltid engagemang. 

Facebook och några få andra globala aktörer kommer aldrig kunna lösa invånarnas behov av medverkan, information och närhet i lokala processer. Inte många tänker på att en post på FB i vanliga fall bara når en exponering på 3-6 procent av kommunen följare, på grund av de algoritmer som styr mottagarens flöde.

Vi är stolta över att kunna erbjuda teknologi som faciliterar samhandling mellan kommuner, föreningsliv, näringsliv och medborgaren. Värde för individen i form av åtkomst till relevant information, närhet till lokalsamhället och översikt över det som händer i närmiljön. Och, värde för kommunen i form av enkelhet, synlighet och möjlighet att ge medborgarna en rejäl känsla av att vara del av en aktiv lokalmiljö.  

Södertäljeappen

Lokala krafter i behov av digital synlighet

Starka och trygga samhällen bygger på frivillighet och lokalt engagemang även i framtiden. Morgondagens lösningar på gemensamma uppgifter är helt beroende av att vi idag gör rätt val och utvecklar nya lösningar för samspel och samarbete mellan kommun, lokalt föreningsliv och invånare.

När kommunen bjuder in lag och föreningar i invånartjänsten bidrar det till att lösa ett växande problem med digital osynlighet. Lokala klubbar och andra volontärarbetare sliter med att nå ut till samhället med information om det viktiga arbete de utför och deras erbjudande.

  • “Följ ärendet” – digitalt invånarengagemang i praktiken

    Kommuner har idag hemsidor med lösningar för insyn i kommunala ärenden inom förvaltningar och kommunala beslutsorgan: Öppna postlistor, tillgång till de olika förvaltningar och nämnders mötesanteckningar och sökfunktioner i dokumentarkivet. Trots detta är det ofta en utmaning för invånarna att hitta relevant information kring ett specifikt ärende, som ofta rör sig mellan olika beslutsorgan, i olika faser. För att inte tala om att få en fullständig överblick!

Frågor?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode