"Varför ska vi, som kommun, informera om badtemperaturer?"

Realtidsdata som presenteras på ett tydligt, snabbt och snyggt sätt i Invånarappen, stimulerar både nedladdningar och återkommande användning. Så, samtidigt som man skapar ett användarvärde och etablerar en närmare relation med invånaren – så bygger man sin egen utåtriktade kanal, och möjliggör effektiv push-kommunikation, när behovet uppstår. En win-win, alltså! 

Data som ligger nära kommunens tjänster 

Många kommuner vill, naturligtvis, jobba med realtidsdata som är direkt knutet till de tjänster som levereras till invånarna. Status på snöskottningen är mycket uppskattad. Detsamma gäller data på aktuellt besöktryck på återvinningsstationen, och lediga parkerings- och laddstationer i kommunen, i kartvyer. 

Realtidsdata i Danderydsappen & Södertäljeappen
Realtidsdata i Danderydsappen & Södertäljeappen

Visualisering av centrala realtidsdata

Just nu jobbar vi, ihop med Danderyd och Södertälje, på visualisering av nationell realtidsdata som visar läget i biltrafiken på definierade punkter i kommunen. På samma sätt bygger vi visualisering av läget i kollektivtrafiken – går tågen, bussarna och tunnelbanan som de ska, just nu? Tanken är att man med en snabb blick ska kunna få en bild av hur läget är kring mobiliteten i kommunen. På sikt kanske man vill utnyttja denna datan, och kommunicera kring den – för att nudga invånarna i en särskild riktning, när det kommer till hur man tar sig runt?

Centrala källor finns ofta kring frågor som luftkvalitet, vattenkvalitet, pollenspridning etc - men oftast vet inte invånaren var man ska hitta denna information. Kanske kan vi, som kommunikatörer, utnyttja befintligt data för att bygga ännu mer värde i vår kanal?

”Why so serious?”

För att komma tillbaka till det vi började med: Data som inte kanske känns som superkritisk för den dagliga kommunala verksamheten – badtemperaturer, väder etc, kan ha en viktig roll i att etablera Invånarappen som en daglig ”go-to-yta”. Alltså en miljö man vill besöka, inte bara för att det är så viktigt, men helt enkelt för att det är lite kul...

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode