I sin beskrivning av projektet skriver Helsingborg:

”Syftet med projektet är att elever skall ha tillgång till data för att förstå och agera på sin och andras klimatpåverkan. Lärarna arbetar tillsammans med eleverna för att göra abstrakta klimatrelaterade begrepp lättare att förstå och relatera till. Målsättningen är att detta leder till en ökad medvetenhet som eleverna tar med sig hem till sina föräldrar så att de tillsammans kan ta mer klimatsmarta val i sin vardag. Projektet kommer att sprida kunskapen om, och tillämpningen av, IoT (Internet of Things) i våra skolor, skapa pedagogiska inslag baserade på data och bidra till samverkanseffekter mellan elever, lärare, föräldrar och olika delar av kommunens organisation – allt med digitalisering som verktyg.”

Läs hela casebeskrivningen här.

Fantastisk projekt som passar perfekt med vår önskan att skapa lösningar som kommunicerar klimatutmaningen på respektive målgrupps nivå!

Tomas Falk
Chief Sales Officer, Innocode

Projektet är finansierat av Vinnova, och genomförs i samarbete med Helsingborgs stad och klimatexperterna från Ducky AS. Alla lösningar som tas ifram i projektet kommer att byggas på öppen källkod.

Arbetet utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

Vill du veta mer?

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Innocode lanserar ny Invånarapp

    Det är snart fyra år sedan Sandefjord, som första kommun i världen, lanserade Inbyggerapp på Innocodes plattform. Sedan dess har skärmarna ökat i storlek, deras användning har blivit mer avancerad och mångsidig. Erfarenheterna och feedbacken från otaliga engagerade kunder och användare materialiseras nu i ett nytt användargränssnitt, moderniserad teknikplattform och nya möjligheter.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode