Är din kommun intresserad av att delta i utvecklingsprojektet? 

Webinaret genomfördes torsdag 24 november. Videoversion nedan.
Presentasjonen (pdf) hittar du här.

För att nå de 2030-mål vi satt upp måste vi involvera medborgarna på ett helt nytt sätt. "Mitt fotavtryck" ska visa vägen för det lokala hållbarhetsarbetet och tillföra motivation, information och engagemang till medborgarna.

Om projektet

Projektet drivs av Ducky och Innocode, i närt samarbete med stadsdel Frogner i Oslo. Vi vill erbjuda ny smart stadsteknik i kommunens klimatarbete. De deltagande kommunerna kommer att påverka lösningen, bidra med egna behov och prioriteringar samt delta i pilotprojekt med utvalda målgrupper.

Deltagande kommuner får tillgång till egen Invånarapp samt Duckys teknik under projekttiden, men möjlighet till särskilt förmånliga villkor efter pilotperioden på 6 månader.

Vi vill att din kommun deltar!

Intresserad? Anmäl dig till vårt informationsmöte för mer detaljer.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Rapport: Invånaren, kommunikation & lokalsamhället

    Under sensommaren 2022 genomförde vi, ihop med Origo Group, en statistisk undersökning bland invånare i Sverige i Norge. Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur invånaren orienterar sig i lokalsamhället, om man har ett önska om att känna sig som en del av ett lokalsamhälle och vilka kanaler som upplevs som relavanta för den lokala tillhörigheten.

  • Webinar: Nya funktioner och möjligheter! Utvecklingsprojekt i Invånarappen 2022

    I detta webinaret tittar vi på det som på utvecklarspråk kallas för en roadmap, för Invånarappen. Vi pratar helt enkelt om det som lanseras de närmaste månader, hur vi jobbar i dessa utvecklingsprojekt och – självklart – hur vi tror de olika lösningarna kan påverka hur man jobbar med appen som verktyg för tydligare och mer effektiv kommunikation i kommunen.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode