Kostnadsfritt webinar torsdag 22 september 2022 kl 10-10.45.

Vi jobbar hela tiden med ett antal utvecklingsprojekt ihop med nordiska kommuner, för att utveckla Invånarappen, för att skapa värde på kommun och - viktigast - på individnivå, hos invånaren. Denna hösten har vi många utvecklingsspår, som alla ska lanseras innan nyår.

Morten Holst
Innovationsansvarig, Invånarappen

Agenda

  • Nya lösningar för medborgarinvolvering och medbestämmande - i samarbete med DCEDIM, en ledande Europeisk open source plattform för att engagera invånarna
  • Nytt UX och design för enklare användning och tjänsteintegration
  • Nya lösningar för integration av sensor- och öppna data
  • Delad app-instans - är ni flera mindre kommuner som vill dela på en app? Eller har ni flera specifika målgrupper (invånare, turist, äldre, ungdom?), där innehållet skulle behöva vara helt olika för varje målgrupp?

Är du nyfiken på vilka möjligheter som öppnar sig framöver - haka på vårt webinar torsdag 22 september. Ses där! 

Anmälan

Kostnadsfritt webinar torsdag 22 september 2022 kl 10-10.45.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • “Följ ärendet” – digitalt invånarengagemang i praktiken

    Kommuner har idag hemsidor med lösningar för insyn i kommunala ärenden inom förvaltningar och kommunala beslutsorgan: Öppna postlistor, tillgång till de olika förvaltningar och nämnders mötesanteckningar och sökfunktioner i dokumentarkivet. Trots detta är det ofta en utmaning för invånarna att hitta relevant information kring ett specifikt ärende, som ofta rör sig mellan olika beslutsorgan, i olika faser. För att inte tala om att få en fullständig överblick!

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode