Men, det behöver inte vara på det sättet.

Nu bygger vi lösningen

Att följa ett ärende genom de olika stadierna i en kommunal beslutsprocess är krävande. Idag finns det ingen lösning som fångar upp eller uppmärksammar berörda invånare på information som berör eller engagerar dem. Det finns ingen sådan lösning – ännu.

Vi på Innocode är nu inne i en spännande uppstartsfas av ett samarbetsprojekt med Intop AS för att utveckla just en sådan lösning. Projektet bygger på teknik från Intop AS och Innocode.

Pilotkommuner

Projektet kommer att genomföras tillsammans med 2 - 4 försökskommuner. Kommunerna har värdefulla insikter som hjälper till att kartlägga behoven. Dessutom kommer försökskommunerna att kunna delta i utformningen av konceptet och lösningen.

Under projektperioden kommer Innocode och Intop att stå för nödvändiga licenser och merparten av kostnaderna för teknikutveckling. Försökskommunernas ekonomiska bidrag ska dels täcka en del av kostnaderna för projektledning och drift samt nödvändiga tekniska anpassningar av lösningen för lokal implementering.

Efter pilotperiodens slut kommer kommunen att ha rätt att och fortsätta använda det färdigutvecklade verktyget till ett rabatterat pris.

Tre faser

Projekttiden är satt till sex månader. Grovt sett delar vi in ​​projektet i tre:

Fas 1: 3 månader för pilot- och förprojekt
I fas 1 är målet att göra information tillgänglig i Invånarappen. Invånarna får då möjlighet att personifiera fallen efter användarens val av område och/eller intresse. Önskade ärenden dyker då automatiskt upp i flödet i Invånarappen.

Utöver själva implementeringen av tekniken och informationen kommer vi i fas 1 att utarbeta riktning och skisser för nästa steg så att andra kommuner kan bjudas in från fas 2 och framåt.

Fas 2: Fortsatt utveckling
I fas 2 är målet att ta fram en lösning för automatiska push-meddelanden till boende utifrån användarens intresseprofil. Med andra ord: Dokument och innehåll som plockas upp av Intops system kommer att generera automatiska push-meddelanden till användaren. Information som kommer att uppfattas som mycket relevant och intressant för användaren.

Fas 3: Vidareutveckling, ur användarens perspektiv
I fas 3 är målet att ge användaren ännu bättre kontroll över vad de vill ha information om. Det kan vara att sätta filter på ärenden och ställa in nivån för att utlösa en push, till exempel: "Allt som påverkar det här ärendet" eller "Bara det viktigaste som påverkar det här ärendet". Användaren ska ges överblick och möjlighet att anpassa sin egen profil, överblick över frågor de följer och möjlighet att ändra. I denna del av projektet kommer det även vara möjligt för användaren att prenumerera på önskade meddelanden, och dessutom via e-post eller SMS, förutom pushnotiser i Invånarappen.

Lågtröskel digitalt medborgarengagemang

Utöver de tre faserna som nämns ovan skulle det vara klokt att tänka på en fjärde fas. Fas 4 kan med fördel ske parallellt med tidigare faser, men vi tycker ändå att fas 4 ska ses som en separat arbetsprocess. Denna fas kommer i första hand att behandla metoder och mekanismer för involvering.

Förvånansvärt få projekt har gjorts knutet till lågtröskel digitalt medborgarengagemang. Detta arbetsflöde kommer att behandla koncept och metoder, lika mycket som utveckling av teknik för att stödja detta.

Kunskap och insikt främjar engagemang och tillhörighet

För kommuner är det väsentligt att invånarna är informerade, engagerade och delaktiga i kommunens utveckling. Ja, faktiskt, det här är nästan receptet för att skapa engagemang och engagemang: Utan information, kunskap och insikt – inget konstruktivt engagemang!

Med denna lösning kommer information, utifrån medborgarens egna önskemål och preferenser, att finnas tillgänglig – direkt till medborgarens mobil.

VILL DU VETA MER?

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Personuppgifter, datahantering & Invånarappen

    Vi får ofta frågan från kunder och kontakter i offentlig sektor kring det som handlar om GDPR och hantering av data. Detta har i några år nu varit en viktig fråga som vi, som leverantör i den offentliga sfären, följer nära.

  • Webinar: “Följ ärendet” – digitalt engagemang på medborgarens villkor

    Att följa ett ärende genom de olika stadierna i en kommunal beslutsprocess kan vara krävande för både invånare och anställda. Vi kombinerar nu ledande teknologi för sökningar över källor, dokument och öppna arkiv, med Invånarappens unika lösningar för relevanta och personliga pushnotiser, för att skapa en lösning som fångar och uppmärksammar invånarna på information som berör eller engagerar dem.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode