Det lokala är mycket viktigt för invånarna i Norge och Sverige - information från lokal politik, kommunens aktivitet, det som händer i det egna grannskapet, kultur, idrott och lokalt näringsliv är allt av stort intresse. Viktigast av allt är det som händer i det egna grannskapet tätt följt av information från kommunen. Över två tredjedelar av befolkningen instämmer i att information om kommunens verksamhet är mycket viktigt. En skillnad mellan Norge och Sverige är att det lokala upplevs som viktigare i Norge än i Sverige och att överblicken också är bättre.

“Den lokala informationen är idag fragmenterad och upplevs som svår att hitta, när man frågar invånarna”.

Var hittar man lokal information?

Den lokala informationen är idag fragmenterad och upplevs som svår att hitta av invånarna. I en jämförelse så är nationell information mycket lättare att tillgå än den lokala. Detta gäller särskilt de yngre åldersgrupperna. De menar i högre grad att de saknar en överblick över lokal information och känner att de får leta i fler olika kanaler för att skapa en helhet. Dock tycker de yngre att informationen om det lokala är lika viktig som övriga grupper i samhället.

“Medborgarna har bättre koll på det som händer på internationell & nationell nivå, än när det gäller det lokala”.

I vilka kanaler hittar man det lokala?

De viktigaste kanalerna för att få information om det lokala är den lokala tidningen och information från vänner och bekanta. 60% får information från den lokala tidningen och 55% från vänner och bekanta under en vecka.

För kommunerna ger sociala medier fler kontakter än den egna webbsidan. Under en månad når kommunen 50 % av befolkningen via webben jämfört med 55% via sociala medier. Det är dock cirka en fjärdedel av befolkningen som kommunen inte når i sina digitala kanaler varje år. Jämfört med föreningslivet och kulturen så når kommunen en större andel av befolkningen.

Info = tillhörighet

Den lokala informationen är viktig för invånarnas känsla av tillhörighet till samhället. Över tid så känner män en minskad tillhörighet till samhället medan kvinnor känner en ökad tillhörighet. Känslan av tillhörighet är på det hela konstant, dock är det nästan 30 % som känner en lägre känsla av tillhörighet.

En tjänst som samlar lokal information upplevs som relevant av invånarna i Norge och Sverige. Över 50 % är positiva till en lokal samlande tjänst jämfört med ca 10 % negativa när de presenteras med exempel från Innocodes invånarapp.

Paneldebatt om rapporten

Ta del av en paneldebatt om rapporten som genomfördes i oktober 2022

Läs hela rapporten

Vill du ta del av rapporten ”Invånaren, lokalsamhållet & kommunikasjon 2022”, registrera dig i nedan formulär - så mailar vi dig en pdf!

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode