Kostnadsfritt webinar - måndag 24 oktober kl 10-10.45

Exempel på frågor i rapporten

  • Har medborgaren koll på vad som pågår i sitt lokalsamhälle - i kommunen, i lokalidrotten, kulturen och föreningslivet
  • Vilka digitala kanaler & plattformar ser man som viktiga för den lokala tillhörigheten
  • Hur upplever invånaren i Norden kommunens roll i lokalsamhället?

I panelen

Mer info och paneldeltagare presenteras fortlöpande.

Anmälan

Webinar - 24 oktober kl 10-10.45

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode