Webinar - genomfördes måndag 24 oktober

Exempel på frågor i rapporten

  • Har medborgaren koll på vad som pågår i sitt lokalsamhälle - i kommunen, i lokalidrotten, kulturen och föreningslivet
  • Vilka digitala kanaler & plattformar ser man som viktiga för den lokala tillhörigheten
  • Hur upplever invånaren i Norden kommunens roll i lokalsamhället?

I panelen

Mer info och paneldeltagare presenteras fortlöpande.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Webinar: Flera appar i en Invånarapp?

    Är det så att all kommunikation alltid passar samtliga invånare i kommunen eller har ungdomarna andra behov än seniorerna och barnfamiljerna? Har ni alla tekniska lösningar själva i kommunen eller är det så att ni ibland samarbetar över kommungränserna? För er som samarbetar och vill anpassa kommunikationskanalerna har vi nu bra nyheter som vi vill dela med oss av.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode