Gemensamt för de som väljer att lansera en egen app är att de ser att sociala medier fungerar dåligt som en nyhetskanal, då algoritmerna är för nyckfulla i hur nyheter och informationsinnehåll presenteras för mottagaren, samtidigt som man vill etablera en egen utåtriktad kanal som utgår från mottagarens egna behov och önskemål – när det gäller kommunikation från kommun och lokalsamhälle.

Många kommuner och offentliga organ har tappat tron ​​på Facebook och sociala medier som en effektiv kanal för nyhets- och informationsspridning. Kanalerna fungerar bra som sociala miljöer för samtal och diskussion, men för mycket information försvinner i algoritmerna för att de ska kunna lita på som en pålitlig informationskanal.

Morten Holst
Innovationschef, Innocode

Olika förhållningssätt

Även om det finns en rad likheter mellan de kommuner som väljer att investera i en kommunapp finns det också stora skillnader i approach: Alta och Hammerfest prioriterar de unga, Sandefjord har lagt ner mycket tid och kraft på att visualisera IoT-data och smarta lösningar för att underlätta medborgarens vardag. Hylte kommun prioriterar att initiera ett projekt för medborgardialog medan Södertälje ser medborgarappen som en viktig kanal i samband med valet i höst, och bygger en hel portal med syfte att stimulera valdeltagande och engagemang i den lokala demokratin.

I Stavanger har Kulturkalendern blivit huvudfokus, med syfte att stödja det lokala kulturlivet efter tunga Corona-år, medan i Frogner stadsdel i Oslo får vård och omsorg kommunicera direkt med invånarna – för snabbare information med specifika behovsgrupper. Hos våra vänner på Åland, Finland, har ett mediehus - Ålandstidningen, tagit ansvar för att skapa Ålänningens nya hub för nyheter och information!

Spännande att se hur kanalen kan användas på olika sätt och inte minst hur snabbt det går att anpassa kanalen, utifrån specifika och ofta akuta behov!

Ålandsappen lanserades under sommaren 2022.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Invånarappen – version “Bydel Frogner App”

    I dagarna lanseras Invånarappen i stadsdelen Frogner: «Bydel Frogner App». Appen kommer att vara huvudinformationskanalen för Frogners 60 000 invånare, och ge dig all information du behöver om området där du bor. En strategi som vi på Innocode ser allt fler kommuner ha: App snarare än hemsida och Facebook.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode