Utmaningar med kommunikation

Oslo kommun består av 15 stadsdelar. Varje stadsdel har en kommunikationschef och alla kommunikationschefer står inför samma utmaning: Hur kan man nå ut till sina medborgare när de har få, om några, möjligheter att segmentera kommunikationen? Och med en webbplats som är centralt hanterad är den ganska begränsad med möjligheter att göra ändringar på webbplatsen för sin stadsdel.

Anette Dey är kommunikationschef för stadsdelen Frogner, och känner alltför väl till denna utmaning.

Att nå invånarna

Vi har sagt det förut, och vi säger det igen: bara för att du har lagt ut information på Facebook betyder det inte att alla får den till sig. Men, vi har ju vår hemsida, kan du tänka. Tja, som Anette Dey säger:

– Vi har haft utmaningar att möta medborgarna genom vår hemsida. För, hur kan medborgarna veta att du just har lagt upp en nyhet som är relevant för dem?

Med Invånarappen kan du enkelt hålla dig uppdaterad om vad som händer precis där du bor.

– Det här blir stadsdelens huvudkanal med information om tjänster och erbjudanden, säger Anette Dey.

Läs mer om varför sociala medier inte fungerar som push-kanal här.

Appen är utformad för att göra det enklare att kommunicera med invånarna i stadsdelen. Vi behövde en kanal som vi själva kunde kontrollera.

Anette Dey
mmunikationschef i stadsel Frogner, Oslo

"Bydel Frogner app" skapas

Så många som 15 norska kommuner har redan börjat använda sig av Invånarappen. Och för oss på Innocode är det alltid lika roligt att se hur Invånarappen tar form i de olika kommunerna.

I stadsdelen Frogner har det särskilt varit unga och seniorer som efterfrågat en app. Det är också målgrupper som Frogner har haft ett önskemål om att nå, då de har många lågtröskelerbjudanden de vill dela med just dessa grupper. Vägen till "Bydel Frogner-appen" har gått igenom fokusgrupper och tester i flera omgångar. Det har även hållits interna workshops bland medarbetarna i Frogner. I appen är informationen indelad i kategorier som riktar sig till olika segment. Som medborgare väljer du vilka kategorier och ämnen du är intresserad av och du bestämmer därmed själv vad som kommer upp i ditt flöde. På så sätt kan medborgarna välja att få information som är relevant för just dem.

Invånarapp + Innocode Community = Samhällsapp

Vi på Innocode följer noga hur "Bydel Frogner-appen" använder de tjänster vi har i Invånarplattformen. Man har valt att ta in enheter i stadsdelen i Innocode Community – alltså inte bara externa lag och föreningar utan även resurser som ansvarar för olika tjänster i stadsdelen som till exempel för de som arbetar med vårdcentraler för ungdom, seniorer osv. 

På så sätt kommer "Bydel Frogner-appen" att informera dig om det mesta som händer i Frogner. Samtidigt fungerar den som en kommunikationskanal mellan stadsdelens service och invånare.

– Det här är genialiskt eftersom alla verksamheter och serviceområden i stadsdelen kan publicera i appen själva. Så all vårdpersonal, chefer på äldreboenden, klubbledare, sjukgymnaster – alla medarbetare som behöver kommunicera direkt med en målgrupp kan göra det själva. Dessutom kan externa lag och föreningar komma åt och till och med publicera information om sitt lag eller förening i appen. Vi har redan med en hel del, men vill ha mer. Det är bara att kontakta oss så får de tillgång, säger Anette Dey. Och med tiden kommer de att kunna "frigöra sig" från Facebook.

Skräddarsydd efter DIG

Appen har flera kategorier med information om allt du kan fundera på som invånare. Även med Oslos nästan 700 000 invånare ger Invånarrappen utrymme att skapa en bra närmiljö.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Webinar: Flera appar i en Invånarapp?

    Är det så att all kommunikation alltid passar samtliga invånare i kommunen eller har ungdomarna andra behov än seniorerna och barnfamiljerna? Har ni alla tekniska lösningar själva i kommunen eller är det så att ni ibland samarbetar över kommungränserna? För er som samarbetar och vill anpassa kommunikationskanalerna har vi nu bra nyheter som vi vill dela med oss av.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode