Webinaret genomfördes tisdag 21 juni. Se videoversion nedan.

I Webinaret kommer vi att belysa två olika ämnen som vid en första anblick inte har att göra med varandra - målgruppsanpassad kommunikation och att dela tekniska lösningar kommuner emellan. Här är det en tekniska lösningen som gör att ämnena ändå hänger ihop.

Målgruppsanpassad kommunikation

De kommunikationskanaler vi är vana vid är oftast inte särskilt anpassade för att möta flera olika målgrupper samtidigt. Innehållet kan ibland personaliseras med grunddispositionen är oftast one size fits all. Det gör att det blir lite som passar just mig, även om innehållet i sig kan personaliseras. Det här gäller såväl kommunens webbsida som fram till nu kommunens app. Det ändrar vi nu på och låter användaren berätta ännu lite mer om sig själv och som resultat få en målgruppsanpassad användarupplevelse.

Att dela tekniska lösningar

Landets kommuner har i mycket samma problemställningar och behov. Ändå jobbar man ofta med en egen webbsida, ett eget felanmälningssystem och en egen invånarapp. Fler och fler tekniksammarbeten kommuner emellan dyker nu upp vilket gör det enklare och mer effektivt att hantera de tekniska lösningarna. Nu kommer ni också att kunna dela invånarappen med de kommuner ni redan samarbetar med. Vi förklarar i webinaret hur det går till och vad det innebär. Här ser vi också särskillt fram emot frågor och synpunkter på namngivning av appen, branding med mera.

Agenda

  • Målgruppsstyrda appar - varför, hur fungerar det, hur ser det ut rent konkret?
  • Att dela en app med grannen - varför, hur fungerar det, hur ser det ut rent konkret?
  • Hur brandar man en plattform som delas kommuner emellan?

Från bloggen

Se alla nyheter
  • “Följ ärendet” – digitalt invånarengagemang i praktiken

    Kommuner har idag hemsidor med lösningar för insyn i kommunala ärenden inom förvaltningar och kommunala beslutsorgan: Öppna postlistor, tillgång till de olika förvaltningar och nämnders mötesanteckningar och sökfunktioner i dokumentarkivet. Trots detta är det ofta en utmaning för invånarna att hitta relevant information kring ett specifikt ärende, som ofta rör sig mellan olika beslutsorgan, i olika faser. För att inte tala om att få en fullständig överblick!

  • Hylte kommun – invånardialog i app

    Hylte kommun lanserar medborgarapp! Först ut i appen: Genomförande av ett större projekt kring invånardialog, där man har som mål att få in svar från minst 20% av invånarna i kommunen.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode