Hur kan vi underlätta undervisning om hur klimatförändringarna fungerar utifrån elevernas närmiljö i skolan? Hur kan luftkvalitet, partiklar, matavfall och elanvändning göras begriplig och skapa pedagogiskt värde i klassrummet? Och hur kan en sådan lösning skapa engagemang och vara en rolig aktivitet i klassrummet?

Utmaningen

Det är svårt att förstå hur våra dagliga aktiviteter påverkar klimatavtrycket, särskilt när den data vi förlitar oss på ofta är abstrakt och informationskällorna är många och statiska. Klimatdatan är dessutom vanligtvis inte direkt kopplad till din egen skola, stad eller område.

Många tycker också att det är utmanande att diskutera klimatförändringar med unga. Både för att det är ett komplext ämne, men också riskerar man att skapa rädsla hos barn med skrämmande bilder av skogsbränder, extremväder och översvämningar.

Om AntiLoop

Med tjänsten AntiLoop på datorn eller surfplattan kan eleverna direkt engagera sig i begriplig klimatdata från IoT-sensorer placerade i klassrum, matsalar och skolområden. Både elever och lärare får realtidsinsikt i luftpartiklar, matavfall, inomhusklimat, ljudnivå, solfångares elproduktion, energiförbrukning och markfuktighet. Dessutom kan de jämföra dagens data med gårdagens eller med en annan klass i skolan. Klicka för att se verktyget live.

Antiloop klimaverktøy luftkvalitet
Eleverna kan se graferna förändras i realtid och se hur ökad biltrafik har en direkt effekt på luftkvaliteten på skolgården.

Genom att underlätta undervisning med klimatdata utifrån elevernas närmiljö i skolan blir det enklare att förstå och lättare att skapa engagemang – och inte minst roligt!

Samarbetsprojekt

AntiLoop är ett samarbetsprojekt mellan Helsingborg stad, Innocode och klimatexperter från Ducky AS. Projektet finansieras av Vinnova. Alla lösningar som utvecklas i projektet kommer att byggas på öppen källkod.

Behöver du en utvecklingspartner? Läs mer om hur vi arbetar.

Praktiskt och skalbart

Skalbarhet är ett viktigt fokus i det här projektet. Det ska vara både enkelt för skolor att lägga till nya typer av sensorer och för nya skolor att börja använda lösningen med sina egna anpassade sensorer. Administrationspanelen är enkel att använda, och är byggd så att lärare kan skapa sin egen anpassade dashboard baserat på vilken data de vill visa. Det är också möjligt att sätta upp egna dashboards som jämför data mellan klasser och skolor.

Vägen vidare

Antiloop klimaverktøy samarbeidsskoler
Skolor i Helsingborgs kommun som är med i projektets testfas.

Den första versionen av verktyget färdigställs under september och kommer då att implementeras i tio skolor i Helsingborgs kommun. Vidare finns en önskan från alla projektpartners att både vidareutveckla funktionalitet och implementera verktyget i Norge och Danmark.

Vill du veta mer?