Att omvandla idéer och hypoteser till en färdig produkt kräver lagarbete mellan flera olika fackområden. Som utvecklingspartner bistår vi med metoder och kunskap för att minska risker och öka chansen att lyckas.

Vi är måna om att vara en utvecklingspartner som bidrar med verkligt värde i alla skeden av utvecklingsprocessen och delar med oss ​​av insikt, erfarenhet och tillgång till vårt nätverk. Partners hjälper varandra att förbättras, utmanar varandra och har roligt tillsammans.

Till vardags arbetar vi som en del av ditt team, och med samma mål som du. Vi är ingen extern partner även om vi inte sitter på samma kontor. Vi är ingen inhyrd resurs, även om du betalar oss per timme. Därför är det viktigt att vi verkligen förstår dina mål, de kundbehov du kommer att möta, den marknadsmöjlighet du ser, vilken strategi du följer och vad som gör tjänsten unik.

Innocode är ett unikt företag i den meningen att vi driver vår egen produktavdelning och säljer våra produkter globalt, men också bygger digitala produkter för våra utvalda partners och kunder. Ett sådant tillvägagångssätt är fördelaktigt både för oss och för våra partners. Eftersom vi har en djup förståelse för båda positionerna lär vi oss hela tiden hur vi kan bli en bättre, mer pålitlig partner.

Valerii Shypunov
CTO och grundare

Hur använder man Innocode som utvecklingspartner?

Det börjar alltid med människor. Det är så enkelt. Det är därför viktigt att lära känna varandra väl och se till att teamet passar med människorna och kulturen på deras sida. Vi använder gärna ett initialt insiktsprojekt. Där kartlägger vi effektivt projektet, omfattning, resursbehov, tidsplan och inte minst teamsammansättning.

De metoder vi använder är hämtade från en rad utvecklingsmetoder som vi har god erfarenhet av. Dessa är anpassade så att vi säkerställer en effektiv process mot ditt mål. Varje metod har sina för- och nackdelar och ett standardiserat arbetssätt blir snabbt en tvångströja. Vi föreslår därför processen när vi har lärt känna dig och ditt projekt.
Här är exempel på metoder vi har god erfarenhet av:

Design thinking - slutanvändaren först

Designtänkande sätter slutanvändarens behov främst. Lösningens krav definieras av slutanvändare och ämnesexperter, och kan ge känslan av att "allt är möjligt". Metoden är kreativ och lösningsorienterad, men utan bra ledning och erfarna nyckelpersoner kan resultatet bli höga kostnader och en utdragen tidslinje.

Agil - snabb leverans av funktionalitet och uppdateringar

Vi planerar alltid för förändring. Flexibla arbetssätt underlättar kontinuerlig anpassning till förändringar och oförutsedda situationer. Metoden kräver en stor grad av samarbete mellan teammedlemmar och lämpar sig i första hand för ett mindre team, vilket är idealiskt för startups och självständiga projekt.

Businessarkitektur – sätter affärsbehov och begränsningar först

Genom att sätta affärsbehov och begränsningar först säkerställer du en bättre förståelse av de verkliga gränserna och tvingar fram en ekonomisk analys. Metoden måste balanseras för att motverka "snävt" tänkande och begränsad innovation.

Ingen av metoderna är som sagt perfekta i sig, utan bör användas tillsammans för bästa resultat.

TicketCo

Från en enkel digital biljettlösning för festivalmarknaden i Norge till en "pay per view"-leverantör för kultur- och sportbranschen i Norden och Storbritannien.

Läs mer om caset här

Hur implementeras metodiken i processen?

Vi har bäst erfarenhet av att starta samarbetet med ett förprojekt. Det lägger grunden för framgång genom god kunskapsöverföring, upptäckt, testning av hypoteser och planering.

En viktig del av förprojektet är ofta att ta fram en prototyp som ska ligga till grund för:

  • testning av koncept
  • val av lösning
  • marknadspotential och användarrespons

En bra prototyp säkerställer full enighet om vad som ska utvecklas och inte minst: möjlighet att testa lösningar på dina målgrupper och göra förändringar samtidigt som det är snabbt och billigt. Vi gör normalt ett antal iterationer i detta skede och ger inte upp förrän det är klart.

Arbetet med förprojektet ska kartlägga:

MVP-funktioner - Vad MÅSTE vi skapa för att lösa problemet och ge användarvärde

Best practice – Vem och vad kan vi lära oss av?

Teknikval – Vi matchar uppgifter och skalning med lämplig teknik

Aktuella tredjepartslösningar – Ibland finns det genvägar till målet

UX-lösningar – Det hjälper inte om allt annat är rätt, om UX misslyckas

Praktiskt genomförande fram till lanserad produkt - Tidsplan, teamsammansättning, arbetssätt, budget, samt roadmap för vidareutveckling

Förprojektet består normalt av tre faser:

Workshops. Tillsammans gräver vi i grundidén, behoven, lösningarna och ser till att sanningar utmanas och prövas. Nu får hela teamet lära känna konceptet, visionen och inte minst människorna bakom.

Research. Vi försöker identifiera den grundläggande hypotesen, och verifiera denna på det mest effektiva sättet. Ingen kod skrivs utan enkla skisser görs för att illustrera och validera idéer och hypoteser.

Förprojektrapport. Resultatet av förprojektet är vanligtvis ett förslag till första steget i produktutvecklingen (MVP), budget, tidslinje för projektet och inte minst en beskrivning av teamet som ska bidra till att ta fram MVP.

Förprojektet kan levereras till fast pris och utan förpliktelser för beställaren. Utifrån fynden och resultat i förprojektet kan man sedan antingen gå vidare med projektet tillsammans med Innocode, en annan leverantör, eller släppa hela projektet om förprojektet har gett resultat som tyder på att andra projektmöjligheter i stället bör eftersträvas. Det är viktigt att båda parter kan kryssa i alla rutor innan vi går vidare med partnerskapet.

Om det visar sig att vi är menade för varandra så sätter vi i gång! De vi jobbar med på det här sättet är väldigt nöjda, och säger att det inte finns något bättre sätt att göra det på. Att man kan skala upp och ner efter behov är också en stor fördel.

Hållbar kultur: Green Producers Tool

Hållbar kultur: Green Producers Tool

Hållbar kultur: Green Producers Tool

Produktutveckling med Innocode som utvecklingspartner

Produktutveckling är ofta det steg många kunder vill ta fort. Men vi har gång på gång upplevt att en funktionell och solid produkt är möjlig först efter ett väl genomfört förarbete. När man kommer till utvecklingsstadiet är mycket av det viktigaste arbetet redan gjort, även om förändringar ofta sker under utvecklingsarbetet.

I utvecklingsprocessen följer vi vanliga agila utvecklingsmetoder, som Scrum och Kanban. Vårt fokus är dock inte begränsat till att bara skriva kod, det ligger också på användarupplevelsen, leverans, lansering och skalning av produkten för marknaden.

Varför använda Innocode som utviklingspartner?

Vi är måna om att skapa framgång tillsammans med våra kunder och skydda dem från risker. Vår affärsmodell innebär i praktiken att det är de långsiktiga relationerna vi vill bygga; vi tjänar inte pengar på att vinna det första utvecklingsloppet, utan på att gå med dig in i den fortsatta tillväxten. Vår expertis inom affärsarkitektur är en del av vårt DNA. Designtänkande och agil utvecklingsmetodik är, precis som teknik, alltid under utveckling – och det är vi också. Med Innocode som utvecklingspartner kan vi tillsammans digitalisera dina visioner.

Prata med oss?