Webinar | 22 juni 2023 |  

Videoversion:

I detta webinaret går vi rakt på sak och utforskar fördelarna och möjligheterna som uppstår när kommunen eller staden har sin egen push-plattform för att leverera tidsspecifik information och främja ett lokalt engagemang hos medborgarna.

I webinaret kommer vi att höra från experter som framgångsrikt har implementerat dedikerade kanaler för medborgarinteraktion. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter och belysa de strategier som används för att skapa en blomstrande och inkluderande gemenskap, genom effektiv kommunikation.

Följ med oss när vi utforskar verkliga fallstudier och visar upp utmaningar och innovativa lösningar från städer som Kiev, Oslo, Södertälje och tjugo andra kommuner i Norden. Se hur de använder sina egna kommunikationskanaler för att öka medborgarnas deltagande, bygga förtroende och skapa en känsla av tillhörighet.

Ämnen som diskuteras

  • Vikten av att etablera en direkt kommunikationskanal mellan städer och medborgare - framför att lite på algoritmerna i sociala kanaler
  • Nudging & realtidsdata: Perspektiv på hur effektiv medborgarkommunikation är viktig när man ändrar beteenden och minskar koldioxidavtryck på individnivå. 
  • Exempel och lärdomar från städer som Oslo, Kiev, Sandefjord och Södertälje
  • Paneldiskussion och frågestund med experterna, med insikter och framgångsrika strategier för medborgarengagemang.

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode