Invånardialog, välfungerande lokalsamhällen och hållbarhet

Vi ser att förväntningarna på modern kommunikation tar bort skillnaden mellan de verktyg kommuner har behov av i sitt arbete med invånarna och som de stora mediehusen använder. Innocode erbjuder en invånarplattform och app som bygger på närmare tio års samarbete kring digital kommunikations- och teknologiutveckling med ledande skandinaviska mediehus. Lösningen lyfter kommunens invånarengagemang och informationsarbete in i den mobila tidsåldern.

Ålandsappen

Invånardialog och hållbara lokalsamhällen

Tänk dig tjänster som knyter lokalsamhällen tätare samman, som ger översikt över kommunens verksamhet och det som händer, som är relevant för mig, och som gör avståndet mellan medborgaren och kommunen kortare. Vi lägger fokus på relevant innehåll som presenteras på rätt sätt för den kanal som användaren tar emot innehållet i just för stunden.

Invånarna behöver all denna information för att kunna leva sina liv och bidra till den hållbara utvecklingen och skapandet av trygga lokalsamhällen.

Det handlar om att tillgängliggöra e-tjänster, viktig information, öppna data, det som övrig kommunal verksamhet gör och alla andra tjänster på sätt som gör att alla vi invånare kan ta det till oss.

Vi samlar information och evenemang från lokalsamhället

Genom stödverktygen Community och Calendar kan vi samla evenemang och nyheter från hela lokalsamhället - kommunen, idrotten, kulturen, frivilligheten. Detta skapar en innehållsbas med högt intresse i Invånarappen - där användaren själv kan segmentera in sig och ange vad som är relevant för just hen. Genom att skapa digital synlighet för lokala aktörer bygger vi också en relevant, frekvent kanal för invånaren - och samtidigt skapar vi en kraftfull, utåtriktad kanal för kommunen.

Några kommuner som använder våra tjänster och lösningar

Södertälje kommun
Hylte kommun
Upplands-Bro kommun
Sandefjord kommune
Tønsberg kommune
Danderyds kommun

Invånarappen

En lätthanterad och levande direktkanal mellan boende och kommun. I appen samlas information, tjänster och data på ett ställe – med minimal adminhantering.

Mer om appen

Innocode Calendar

Kultur- och aktivitetskalender. Alltid uppdaterad

Minimal administration och automatisk uppdatering av evenemang.

Alla användbara funktioner

har du en fråga eller vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode