Webinaret genomfördes torsdag 27 januari . Se videoversion nedan.

“På landsbygden blomstrar både människor och verksamheter. Det är en plats där drömmar kan förverkligas. Vårt syfte är att underlätta vägen dit.”

Det här är ett citat hämtat från levdindromhylte.se som är kampanjsiten för Hylte kommuns projekt för att få oss att fundera på vilka vi är som personer, vilka drömmar vi har och vad för liv vi väljer att leva. Och om kanske Hyltes landsbygd är precis rätt plats för oss?

Förutom detta går Hylte kommun in med ambitiösa mål om att nå en stor andel av invånarna under 2022 för att samla in tankar och åsikter om livet i kommunen och kommunens verksamhet.

En röd tråd i allt detta är kommunikation med invånarna och där spelar digitala kanaler - web, app och sociala kanaler - en allt större roll.

I webinaret kommer ni att få med er

Vad kännetecknar Hylte kommun i Halland
Vad kan vi lära oss av projektet “Lev din Dröm Hylte”?.
En genomgång av det långsiktiga och framgångsrika arbetet med landsbygdsutveckling
Invånardialogprojektet under 2022 - vad vill man uppnå med undersökningarna och hur ska man nå dit?
Så använder kommunen digitala kanaler aktiviteter i sina projekt…
Hur kan just Invånarappen stödja Hyltes mål kring invånarengagemang och -dialog?

I panelen

Ida Karlsson Lalander - projektledare “Lev din Dröm” & kommunikatör, Hylte kommun
Sanna Ameln - kundansvarig Innocode
Tomas Falk - produktansvarig Innocode

Intressant läsning inför webinaret från helasverige.se

“I landsbygdskommunen Hylte lever man efter devisen ”Hela kommunen ska leva”. Här har man till exempel inte centraliserat skolorna utan i stället totalrenoverat eller byggt nya skolor på tre orter och utökat med fem förskolor. Från en anslutningsgrad på 6 procent 2015 har nu i princip alla invånare tillgång till bredband. En mobil fritidsgård har startats för att kunna möta ungdomarna där de bor och i Hylte satsas det på nya bostads- och industriområden. Kommunen har inte en enskild tjänsteperson som arbetar med landsbygdsfrågor utan de ser landsbygdsfrågorna som en del av kommunens DNA.”

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode