Webinaret genomfördes 15 juni 2021. Se videoversionen nedan, och hämta presentationen (pdf) här.

Invånardialog och kommunkommunikation kan ses som något linjärt, som går från A till B, mellan kommunens administration och invånaren. Men, vad händer om man väljer att se hela kommunen, inklusive alla föreningar, lag, idrotten & frivilliga organisationer som ett ekosystem, som avhänger av varandra?

Teman som diskuterades:

  • Många kommuner upplever utmaningar med att nå ut till invånarna med viktiga nyheter, besked och aktuell information.
  • Invånarnas användande av kommun-webben är målstyrt - vilket gör att viktig information inte når ut.

Om man, som kommun, bjuder in föreningar, lag och frivillighet, till att bidra med innehåll i en app, kan man uppnå effekter som:

  • Kan invånaren själv välja att segmentera in sig geografisk, intressebaserat eller på specifika avsändare av innehåll, och skapa en app med hög grad av relevans och aktualitet, för den specifika mottagaren
  • Kan kommunadministrationen välja att vissa innehållsfeeds ska vara synliga för alla, och på det sättet driva synlighet och effekt till viktig information, från avsändarens (och förhoppningsvis också mottagarens!) perspektiv
  • Kan föreningar och lag i lokalsamhället få en bättre synlighet på sine nyheter och aktiviteter. Många, särskilt mindre aktörer, sliter med en digital osynlighet även bland sin "närmaste publik" - då de digitala flöden domineras av större, ofta globala aktörer och varumärken, som har möjlighet att betala för sin synlighet på t ex Facebook, och på detta sättet även stödjer FBs affärsmodell.

När & var

Tisdag 15 juni kl 11.oo, ZOOM

Med bidrag från

Representant för föreningarna i Sandefjord kommune, Norge

Morten Holst, projektansvarig Sandefjord Invånarapp

Tomas Falk, produktansvarig Innocode

Agendan och programmet för webinaret är under arbete, och kan komma att justeras.

Har du läst detta?

Tänk dig en kommun som bjuder in samtliga lokala lag och och föreningar i ett invånarprojekt

Tänk dig en kommun som bjuder in samtliga lokala lag och och föreningar i ett invånarprojekt som griper över sensordata och kommunal information till historikerna på Gokstad och balettdansare på 6 år.

Läs hela inlägget

FRÅGOR?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode