Multi block section

Att omvandla idéer och hypoteser till en helgjuten produkt kräver lagarbete mellan flera olika fackområden. Som utvecklingspartner bistår vi med metoder och kunskap för att minska risker och öka chansen att lyckas. Vi är måna om att vara en utvecklingspartner som bidrar med verkligt värde i alla skeden av utvecklingsprocessen och delar med oss ​​av insikt, erfarenhet och tillgång till vårt nätverk. Partners hjälper varandra att förbättras, utmanar varandra och har roligt tillsammans.

Till vardags arbetar vi som en del av ditt team, och med samma mål som du. Vi är ingen extern partner även om vi inte sitter på samma kontor. Vi är ingen inhyrd resurs, även om du betalar oss per timme. Därför är det viktigt att vi verkligen förstår dina mål, de kundbehov du kommer att möta, den marknadsmöjlighet du ser, vilken strategi du följer och vad som gör tjänsten unik.

Innocode är ett unikt företag i den meningen att vi driver vår egen produktavdelning och säljer våra produkter globalt, men också bygger digitala produkter för våra utvalda partners och kunder. Ett sådant tillvägagångssätt är fördelaktigt både för oss och för våra partners. Eftersom vi har en djup förståelse för båda positionerna lär vi oss hela tiden hur vi kan bli en bättre, mer pålitlig partner.

Valerii Shypunov
CTO och grundare

Case

Service design
Utveckling

Swoosh company

Hållbar kultur: Green Producers Tool

Mobilapp
Relevansapp
Utveckling

MyRent

App
CRM
Integration

TicketCo

Service design
Utveckling

Swoosh company

Hållbar kultur: Green Producers Tool

Från bloggen

  • Misstagen som för din startup mot stupet

    Vägen till en framgångsrik startup är full av stötestenar, men ändå lyckas vissa. Efter mer än tio år som utvecklingspartner för ett antal framgångsrika startups har vi märkt några felsteg som ökar chansen att se projektet som ett pyrande vrak på kanten av verklighetens digitala dike. Här är vår guide för dig som vill misslyckas snabbt och effektivt.

Kontakta oss

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode