Multi block section

Att omvandla idéer och hypoteser till en komplett produkt kräver tvärvetenskapligt samarbete. Genom att använda anpassade insiktsprocesser och väletablerade utvecklingsmetoder hjälper vi stora och små företag att förverkliga sina digitala produkter och lösningar.

Innovationspartner

Du driver din verksamhet, vi bygger din software-lösning

Sedan 2010 har Innocodes dedikerade utvecklingsteam hjälpt stora och små företag med ett mål: att bygga dem bättre. Vår affärsmodell som utvecklingspartner är direkt kopplad till din affärsmodell.

Läs mer här

LAUNCHPAD

Från idé till MVP och investering

Innocode Launchpad är en skräddarsydd process för start-ups som hjälper till att minska risker och öka chansen till framgång på vägen till investering och lansering. Processen lägger grunden för att du ska ha full kontroll över vägen framåt.

Läs mer här

Innocode är ett unikt företag i den meningen att vi driver vår egen produktavdelning och säljer våra produkter globalt, men också bygger digitala produkter för våra utvalda partners och kunder. Ett sådant tillvägagångssätt är fördelaktigt både för oss och för våra partners. Eftersom vi har en djup förståelse för båda positionerna lär vi oss hela tiden hur vi kan bli en bättre, mer pålitlig partner.

Valerii Shypunov
CTO och grundare

Webinar & nyheter

Kundcase

I över tio år har vi haft nöjet att arbeta med många fantastiska kunder och projekt. Vi har varit tillsammans genom medvind och motvind, sida vid sida. Många framgångar och några motgångar. Vi har sett en av våra första kunder, TicketCo, växa sig stor och populär. Vi har hjälpt Green Producers Tool att sätta hållbarhet på agendan inom kultursektorn och hjälpt kommuner med genomtänkt digitalisering. Lär känna oss och några av våra kunder bättre här.

Case

App
CRM
Integration

TicketCo

Antiloop – ett klimatverktyg för barn och unga

Hållbar kultur: Green Producers Tool

App
CRM
Integration

TicketCo

Antiloop – ett klimatverktyg för barn och unga

Kontakta oss

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode