Ända sedan 2011 har Innocode hjälpt nystartade företag och SMBer med deras digitala produkter. Vi har upplevt att det är vissa typiska felsteg som många nystartade företag tar och vi vill bidra med erfarenhet och insikt för att hjälpa nystartade företag att undvika de vanligaste misstagen.

Innocode Launchpad hjälper dig att skapa en bra grund för din digitala produkt. Insikt, kunskapsöverföring, upptäckt, hypotestestning och planering skapar en arena som hjälper dig att minska risker och underlätta framgång.

Process

Vi anpassar arbetsmetodik och fokusområden efter dina behov. Om du till exempel redan har gjort bra marknadsanalyser kan vi hellre lägga vår tid på prototyparbete, eller tvärtom.

Arbetsmöten och insikt

Tillsammans undersöker vi grundidén, behoven samt lösningarna och ser till att sanningar utmanas och prövas. Här får hela teamet lära känna konceptet, visionen och inte minst människorna bakom.

Marknadsundersökning

Finns liknande lösningar redan på marknaden? Finns det lösningar som inte liknar varandra, men som ändå konkurrerar om samma uppmärksamhet? Vi tar en snabb djupdykning för att identifiera möjligheter och risker.

Vision och mission

Vi identifierar grundhypotesen, och på det mest effektiva sättet verifiera denna och behovet den löser.

Definiera MVP

Mycket arbete har gjorts, men några av de svåraste återstår; att definiera de viktigaste delarna av lösningen som ska ut på marknaden och testas på riktiga användare. En MVP ska bara innehålla det som MÅSTE skapas för att lösa problemet och ge användarvärde.

Prototypframställning

Enkla skisser av viktiga element sätts upp för att illustrera lösningen och testa användarupplevelsen.

Immateriella rättigheter

I samarbete med Bryn Aarflot erbjuder vi råd för att bedöma om tidiga åtgärder bör vidtas för att säkerställa immateriella rättigheter i projektet.