Men, det är inte bara att lägga ut information, du måste ha kontroll över användardatabasen och ditt eget innehåll. Och aldrig har det varit ett mer aktuellt ämne än efter den norska dataskyddsmyndighetens riskbedömning där de väljer att inte använda Facebook.

Läs gärna:Teknologirådet, UDI och den norska dataskyddsmyndigheten säger nej till användningen av Facebook

Redan 2018 såg norska Det frivillige Skyttervesen, DFS, värdet av att ha en säker digital plattform där de kunde samla information, kunskap, resultat från skjutkonvent lokalt och nationellt, bokning av klubblokaler och möjlighet att dela ljusglimtar från skyttelagen runt om i landet. Med över 135.000 medlemmar vet DFS vikten av att ha ett digitalt system som fungerar.

Några av problemen/möjligheterna som DFS identifierade var att de:
- Ville skapa mer lokalt engagemang genom decentraliserad medlemskommunikation
- Kämpade för att få kontroll över digitalt innehåll och samla in det
- Såg behovet av att tillhandahålla digital information snyggt och organiserat
- Var tvungna att minska behovet av support på IT-avdelningen
- Såg behovet av en strömlinjeformad lösning som var enkel att behärska för alla gräsrotsmedlemmar och ledare ute i de lokala skyttelagen

I början av 2020 rullades DFS -lösningen DFS Grasrot, byggd på Innocodes Community & Relevansappen, ut till alla skyttlagen, till ett mycket bra mottagande.

Community ger din organisation relevant medlemskommunikation till medlemmarna där de är och var de väljer att läsa den. Lägg inte dyrbar tid på att arbeta mot användartrender, utan arbeta med dem - på ett säkert och bra sätt genom att ta kontroll över användardatabasen och ditt eget innehåll.

Community tillåter dina lokala lag att producera och publicera innehåll på sina egna webbsidor, som i sin tur kan länkas till lokalteamets Facebook-sida, om man vill. Man kan till och med lägga ut all information i din egen app, Medlemsappen, och låta de lokala medlemmarna få push-meddelanden om exakt det innehåll som är intressant för dem. Det är din egen klubb, information från dig centralt eller alla klubbar i ditt eget län.

Samtidigt som det är enkelt för de lokala lagen att ansluta till huvudorganisationen centralt är det ett stort plus att du i ledningen kan följa vad som händer på gräsrotsnivå.

Vi på Innocode är stolta över att ha skapat Community- och Medlemsappen. Användbara och användarvänliga verktyg som hjälper till att lyfta lokalt engagemang, skapa relevans för alla medlemmar och ytterligare stärka gräsrötterna och föreningslivet.

Slutet på din egen Facebook-sida?

Vi säger inte på något sätt att din förening inte ska ha Facebook-sidor eller Facebook-grupper längre. Men det kan vara bra att vara medveten om att Facebooks algoritmer inte är utformade för att spela i samma lag med dig som vill kommunicera med och informera dina medlemmar. Algoritmerna finns för att få er att annonsera och på så sätt få det genomslag ni behöver.

Synlighet och ett bra informationsflöde är viktigt för att hålla det ideella föreningslivet vid liv. Community gör medlemskommunikation enkel och uppdaterar webbplatsen till en kommunikationsaktivitet med låg tröskel - på ett säkert sätt. Och som organisation och en potentiellt attraktiv arena för sponsorer är det viktigt att ha kanaler som tillhandahåller levande och uppdaterat innehåll.

En win-win i form av ökad synlighet, större attraktionskraft mot nya medlemmar och förstärkt tillhörighet till den egna klubben - på ett säkert sätt.

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode