Värde skapas för dig, användaren och lokalmiljön. Samla och presentera högrelevant innehåll som tas fram av laget eller lokalmiljön själva.

Den nära och viktiga informationen från lag och föreningar engagerar alla – barn, unga, vuxna och äldre. Innocode Community skapar synlighet för organisationer, lag och föreningar, och samspelar med sociala kanaler på ett helt nytt sätt.

Med "Laget mitt" har vi säkrat en position inom föreningslivet i vår region, och lösningen ger oss en hel massa lokalt innehåll med hög relevans för läsaren.

Bjørn Rønningen Bjørn Rønningen
Chief Editor, Hitra-Frøya

Lag och föreningar drar fördelar av tidningens distribution, även om man väljer att distribuera direkt på Facebook. Fler lag har bytt ut egna hemsidor mot Innocodes lösning på grund av den enkelhet och det tydliga värde lösningen ger.

Som licensköpare får du unik åtkomst till lokalt, användargenererat innehåll som engagerar. Resultatet är en modell som skapar ett nytt inkomstflöde för moderorganisationen och för de lokala lagen.

Det frivillige Skyttervesen

Alla lokallag bidrar till kommunikationen

Se mer på DFSGrasrot.no

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode