Därför säger Datatillsynet nej till etablering av egna Facebook-sidor

Den 22.september gick Datatilsynets direktör Bjørn Erik Thon ut och berätta för världen att de nu ställer in sin lansering av Facebook-sidor. De gör det då de anser att Facebooks behandling av persondata medför en hög risk för användarnas rättigheter och friheter.

De har gjort en riskutvärdering och kommit till slutsatsen att en eventuell närvaro på Facebook inte skulle ha uppfyllt alla villkor i den norska lagstiftningen om dataintegritet, personvernforordningens artikkel 26 om felles behandlingsansvar. Detta då de värderar att det finns brister i avtalet mellan Facebook och användarna.

Varför går Datatilsynet ut ur Facebook?

Datatilsynet vill starta en debatt om det offentligas användande av sociala medier säger Bjørn Erik Thon, data protection commissioner på Datatilsynet. De vill också enligt NRK Beta vara helt transparanta och önskar hjälpa andra att värdera konsekvenserna av att använda olika digitala plattformar.

Varför stänger Teknologirådet sin Facebook-sida efter 13 år?

De skriver på sina egna sidor: “En viktig del av teknologirådets samhällsuppdrag är att bidra till en offentlig teknologidebatt. När vi nu raderar vår Facebook-sida, är det klar att det kan ha en kostnad i form av minskad räckvidd och uppmärksamhet runt saker vi menar är viktiga, som (ironivarning) utmaningar med Facebook och övervakningsekonomin. Men värderingen från Datatilsynet är så tydlig att vi anser att användarnas integritet måste vägra tyngre”

Norge inte ensamma om skepsis

Digi skriver 2:a juli att Tyska myndigheter utvärderar radering av offentliga Facebook-sidor innan nyår. De kommer också att utvärdera motsvarande åtgärd för Instagram och andra sociala medier. De norska offentliga institutionerna är alltså inte ensamma med sin inställning i debatten.

Vad betyder det här för andra verksamheter med Facebook-sidor?

Advokat Jan Sandtrø specialiserar sig på frågor inom teknologi och integritet och uttalar sig till NRK Beta - “Jag tycker att värderingen är grundlig, men väldigt strikt. Jag tycker snarare att Datainspektionen borde vara tydligare i sin vägledning som hjälper företag. Detta kommer att bli ännu en extrem kalldusch och en brant uppförbacke för många företag att hantera.”

Datatillsynets direktör Bjørn Erik Thon säger själv - vårt sätt att närma oss frågan är bara ett sätt att göra det. Till NRK Beta säger han också - Detta är inte en marschorder för att stänga några Facebook-sidor över huvud taget. Detta är ett recept på hur man gör en bedömning

Här är verktyget: Lagligt att använda Facebook givet att DGPR uppfylls

Datatillsynet poängterar att “Det är alltså inte en generell värdering av lagligheten i bruket av Facebook i verksamheters kommunikationsarbete”. De drar slutsatsen att den enskilda verksamheten måste säkra att kraven i GDPR uppfylls. Datatilsynet rekommenderar användande av DPIA (Data Protection Impact Assessment)för att göra dne värderingen. Se Datatilsynets egen DIPA som ledde till att de inte etablerade sin Facebook-sida.

Så - vad gör du nu?

Vi ser att det inte finns enkla svar på de här frågorna. Vi rekommenderar att följa med i utvecklingen och ta ansvar för egen GDPR - kanske också att utföra en DPIA. Faceook och andra sociala medier kommer sannolikt att anpassa sig till ökade krav på integritet i takt med att pressen från offentliga aktörer ökar. Så håll er uppdaterade!

Läs mer om Teknologirådets test från innan sommaren: Er norske offentlige nettsider personvernvennlige?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode