Teknologirådet har sett på hvordan 41 viktige tjenester og instutisjoner i det offentlige sporer oss som besøker nettsidene deres. De har gjort mange oppsiktsvekkende funn rund personvern og har klare anbefalinger til de som ønsker å sikre at personvern ivaretas best mulig.

Stortingsrepresentant Solveig Schytz forklarer engasjert hvor viktig det er at det offentlige også ivaretar personvern.

Det er skremmende det Teknologirådet har funnet

Solveig Schytz
Stortingsrepresentant

Stortingsrepresentant Solveig Schytz var med i Teknologiets webinar hvor rapporten ble gjennomgått. Hun synes funnene var skremmende og sa videre: "De tjenestene vi bruker hos det offentlige skal ha godt personvern".

Hva så de etter?

Det viktigste de så på var personvern ved bruk av Googles tjenester, Facebook, tastelogging / opptak av nettsidebesøk (f.eks.Hotjar).

Dette fant Teknologirådet

De fant flere eksempler som overrasket. F.eks.:

-17 av 41 deler data med annonseløsningen Doubleclick uten at de nevner dette i sin personvernerklæring. Dette gjelder f.eks:Direktoratet for e-helse, Forbrukertilsynet og Sivilombudsmannen.

-Remarketing audiences hvor man annonserer på andre nettsider basert på hvem som har besøkt annet nettsted ble brukt av 16 av 41. Eksempel: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet brukte det for å rekruttere fosterhjem til barn og unge som trenger det.

-Sporing av brukere for bruk i annonsering fra Google ble tillatt lagret av en av nettsiden i hele 17 år (!)

-14 av 41 nettsteder gjør opptak av nettsidebesøk med Hotjar

Selger dere i praksis de dataene til de som besøker nettsidene deres?

Et kjent sitat peker på at dersom man ikke betaler for en tjeneste, så må de som leverer tjenesten tjene penger på andre vis - f.eks.ved å selge den besøkendes data. Stortingsrepresentant Solveig Schutz er bekymret og sier "det burde ikke være greit for offentlige organisasjoner å handle med innbyggernes data for å få gratis tilgang tjenester." Hun refererer her til når det deles data med Google eller Facebook som en del av det å bruke deres tjenester kostnadsfritt.

If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re the product being sold.

Bruce Schneier

Teknologirådets anbefalinger

Direktør for Teknologirådet er opptatt av personvernet i offentlig sektor, og hadde med seg kommunikasjonsrådgiver Synnøve Tangen Stub i Konkurransetilsynet som paneldeltaker.

Her er noen av anbefalingene:

-Samle inn så lite som mulig

-Forklar hva som samles inn og hvorfor.

-Gjør det enkelt å velge bort sporingen

-Betal med penger - ikke innbyggernes data

Slik kan Innocode hjelpe dere å bedre personvernet i lys av Teknologirådet rapport

Vi i Innocode setter pris på alle de gode verktøyene som finnes der ute - gratis eller betalt. Samtidig er vi glade for at aktører som Teknologirådet setter lys på utfordringer ved personvern når man bruker disse tjenestene. Vi jobber derfor for å - sammen med våre kunder - gjøre grep for å sikre personvernet.

1) Få kontroll på nettsidene og hva de samler inn i dag.

Vi tilbyr en kostnadsfri analyse / gjennomgang sammen med dere. Det tar 30 minutter og vi ser på hva dere har av cookies/informasjonskapsler, og tar en prat om hvilke verktøy dere bruker og hva dere har behov for. Trenger dere alle dataene dere samler inn? Informerer dere om det dere bruker? Er det andre måter å sette opp sporing som kan være bedre. Analysen gir dere en introduksjon til hvordan det står til og ideer til hva dere kan forbedre. Dersom dere ønsker en dypere analyse tilbyr vi også dette med skriftlig rapport i etterkant. Både den kostnadsfrie analysen og den dypere analysen sjekker tilsvarende data som Teknologirådet og på den måten gi dere en slags benchmarking mot rapportens funn.

2) Vurder å bytte ut Google Analytics med Matomo

Vi tilbyr både Google Analytics og Matomo til våre kunder. Vi har installert Matomo hos Teknologirådet og denne løsningen er god for personvern og gir samtidig mye data. Be om en demonstrasjon av Matomo - hvilken innsikt løsningen kan gi og hvordan den fungerer i forhold til personvern.

3) Få på plass Cookie Consent/Samtykke for informasjonskapsler med Google Consent Mode

Du har sikkert sett samtykkeboksene som stadig dukker opp på flere sider. De forteller ikke lenger bare om at det brukes cookies / informasjonskapsler, men gir deg mulighet til å velge hvilke du vil tillate brukt. Dette gjør det enkelt å "velge bort sporingen" - slik Teknologirådet anbefaler. Dersom dere bruker Google Analytics fungerer disse løsningene sammen med Googles Consent Mode som gir bedre kombinasjon av personvern og data. Ta kontakt for å få en demonstrasjon av samtykkeløsning for cookies.

Disclaimer: Innocode er en leverandør til Teknologirådet og leverer både nettsider, hosting og oppsett / drift av trafikkmålingsløsningen Matomo.

Se Teknologirådets rapport: "Kommersiell sporing i offentlig sektor".

Sjekk dine egne sider på Blacklight her: https://themarkup.org/blacklight

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her