Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Innocode samler inn og bruker personopplysninger i sin virksomhet.

1. Behandlingsansvarlig

Innocode ved daglig leder er behandlingsansvarlig for Innocodes behandling av personopplysninger.

2. Personvernombud

Innocode har ikke eget personvernombud. Daglig leder er dermed bindeledd mellom Innocode som behandlingsansvarlig og Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Daglig leder svarer også på spørsmål fra personer som får / kan få personopplysningene sine behandlet av Innocode. Kontaktinformasjon finner du til slutt i dette dokumentet.

3. Nettbasert behandling av personopplysninger

— Generelt om behandlingen

Innocode samler inn og behandler personopplysninger begrenset til e-post adresser for nyhetsbrev via sin nettsidene.

Det er frivillig å oppgi e-post adressen ved besøk på nettsiden. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med tjenestene vi tilbyr, som påmelding til nyhetsbrev og eventuelle arrangement, er basert på samtykke fra brukeren.

Det er bare Innocode som har tilgang til opplysningene.

— Nettstatistikk

Når du besøker nettsidene til Innocode, kan IP-adressen din bli registrert. Opplysningene blir behandlet i avidentifisert form, slik at de ikke kan knyttes til enkeltpersoner. Formålet med denne innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å utvikle og forbedre informasjonen på sidene. Statistikken blir brukt til å få kunnskap om tallet på personer som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hvilket nettsted bruker kommer fra, og hvilken nettleser som blir brukt.

— Webanalyse og informasjonskapsler

Innocode kan bruke analyseverktøyet Google Analytics og Webtrends på hovedsiden, innocode.no. Ved å lukke meldingsboksen som kan kommer opp på nettsiden, samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler, og du samtykker i at Google Analytics og Webtrends sine retningslinjer for personvern gjelder for denne behandlingen.

Google Analytics er satt opp slik at IP-adressene bare blir behandlet i anonymisert form. Analyseverktøyet til Webtrends benytter en tredjepartsinformasjonskapsel (ACOOKIE) for å spore og analysere trafikk på tvers av domene.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir plasserte på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Innocode kan bruke slike informasjonskapsler til å generere statistikk og til webanalyse for å legge til rette for best mulig funksjonalitet og brukeropplevelse på nettsiden.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk godtar informasjonskapsler. Dersom du ikke godtar at det blir brukt informasjonskapsler, må du endre innstillingene i nettleseren din. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, vil det kunne føre til at funksjonaliteten på nettstedet blir avgrenset.

— Påmeldinger

Ved påmeldinger til eventuelle arrangementer blir bare navn og kontaktinformasjon til den som melder seg på lagret, og formålet med behandlingen er å administrere påmelding og deltaking. Opplysningene blir slettet etter at arrangementet er avsluttet.

— Spørreundersøkelser/datainnsamling

Innocode gjennomfører tidvis spørreundersøkelser og annen datainnsamling fra våre kunder. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig og baserer seg på samtykke fra den/de personene som deltar. For å kunne sende ut elektroniske forespørsler til rett mottaker må vi lagre navn og epostadresse. Disse opplysningene blir slettet når undersøkelsen er gjennomført og avsluttet.

— Nyhetsbrev

Du kan abonnere på elektroniske nyhetsbrev fra Innocode. For å kunne sende e-post til rett mottaker må vi lagre navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagrer vi i en egen database. Vi deler ikke opplysningene med andre og sletter de når du avslutter abonnementet ditt. Opplysningene benytter vi kun til å administrere utsending av nyhetsbrev. Du må selv melde deg av, enten via nettsiden eller en lenke i nyhetsbrevet, dersom du vil avslutte abonnementet ditt. Du kan også kontakte Behandlingsansvarlig.

4. Personalopplysninger

Innocode behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i samsvar med personopplysningslova § 8 første ledd og § 8 bokstavene a, b eller f og § 9 bokstavene a, b og f.

Innocode registrerer opplysninger som er nødvendige for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til arbeidsinstruksen til vedkommende og tilrettelegging av arbeid.

5. Kundeopplysninger

Innocode behandler personopplysninger om sine kunder for å administrere fakturaer, kundeavtaler, leveranser, support og annet som er nødvendig for å administrere kundeforholdet.

Innocode registrerer opplysninger som er nødvendige for å utarbeide regnskap og andre rapporter, for eksempel omsetning, tidsregistrering og tjenestekjøp.

6. Rettigheter

Personer som er registrerte i systemene til Innocode, har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige eller Innocode behandler opplysninger det ikke har lov til å behandle, har den registrerte rett til å kreve at slike opplysninger blir rettet, slettet eller supplerte. Slike forespørsler vil vi svare på kostnadsfritt og senest innen 10 dager.

7. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig
Innocode AS
post@innocode.no

kontakt

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her