Vi i Innocode hadde gleden av å ha Ida Karlsson Lalander, prosjektleder i «Lev din Dröm» i panelet i det aller første webinar i 2022. Om du ikke fikk det med deg, ta gjerne en titt her, webinar torsdag 27. januar 2022.

Landsbygdsutvikling i alle ledd

Hylte kommune er en liten landsbygdskommune som i stor grad var bygd opp rundt papirutvikling og produksjon, og da spesielt avispapir. Med nedgangen i etterspørsel av trykte aviser og papir, ble dessverre masseoppsigelser et faktum. Og som en konsekvens av dette igjen, var fraflyttingen fra kommunen en realitet.

Men, det som fort kunne bli en trist historie, har blitt snudd til en solskinnshistorie. Med fokus på landsbygdsutvikling, og da mener vi alt som omfatter utvikling av landsbygden, har Hylte kommune via sitt prosjekt «Lev din Dröm» klart å snu trenden fra å være en fraflyttingskommune til en attraktiv kommune med muligheter for både mennesker og bedrifter. Og med Innbyggerappen har de planer om å bli en enda bedre kommune å bo i!

På landsbygda blomstrer både mennesker og bedrifter. Det er et sted hvor drømmer kan virkeliggjøres. Vårt mål er å gjøre det enklere.

Hentet i fra: levdindromhylte.se

Startskuddet for «Lev din Dröm»

La oss spoler tiden litt tilbake, og til utgangspunktet til «Lev din Dröm». Med en tanke om at alt er en del av landsbygdsutvikling, var det problemet med utflytting som ble startskuddet. Løsningen: Tilflytting. Men, hvordan får du nye tilflyttere?

Med høye fraflyttingstall, ble det også mange tomme hus. Prosjektleder Ida Karlsson Lalander kan fortelle at de i 2019/2020 gjorde en omfattende kartlegging av hvor mange ubebodde hus det faktisk var rundt om i Hylte. Selv om tallet inkluderer noen hytter, kom de til et svimlende tall på rundt 1.000 ubebodde hus. Men, istedenfor å se på det som en utfordring, så de det som en mulighet: Hvordan få fylt husene med liv igjen?

Digitalisering og pandemi

Med påtvunget avstand som en del av covid-restriksjoner, kom også erfaringer og muligheter til å jobbe fra distanse. I begynnelsen av «Lev din Dröm» snakket de med flere som jobbet ifra hytta, retten og sletten distansejobbing. Folk oppdaget at det ikke spilte så stor rolle hvor i verden man var, digitalisering gjorde det mulig å jobbe utenfor kontoret.

Den grønne bølgen

I tillegg til distansejobbing, har den grønne bølgen bidratt med å gi Hylte litt medfart. Flere og flere har et ønske om å leve holdbart, være selvberget på strøm og for å dyrke egen mat. Og nettopp her er de tomme, ubebodde husene på landsbygden er en stor ressurs:

Gamle hus får nytt liv – hvorfor bygge nytt når man kan bruke det som allerede finnes?

Les gjerne også hvordan Innocode bidrar til bærekraftig kultur med Green Producers Tool her:

Innbyggerdialog som grunnlag for landsbygdsutvikling

Skal en kommune lykkes med endringsarbeid er lokalbefolkningen nøkkelen. Du må engasjere de som allerede bor her: De er tross alt ekspertene på sin egen bygd! Innbyggerne er jo også de beste markedsførerne for kommunen:

Om en innbygger er stolt av kommunen og hjemstedet sitt, sprer de det videre!

I 2022 har Hylte satt seg som mål å gjennomføre innbyggerdialog med sine rundt 11.000 innbyggere. I første omgang ønsker Hylte å høre om hva sine innbyggere tenker om følgende:

- Hvordan er det å bo i Hylte i dag?

- Hva mener du konkret vi bør utvikle?

- Hvordan vil du at Hylte skal se ut om 10 – 15 år?

Innbyggerappen

Hylte kommune har på rekordfart satt opp Innocode sin Innbyggerapp. Appen er en viktig brikke for å få inn så mange svar som mulig. Dette gir kommunen en direkte kanal ut til sine innbyggere. Ingen skal være utelatt! Barn og eldre, som kanskje kan ha behov for litt bistand, skal også bli hørt. Derfor er alt fra hjemmetjenesten til lærere blitt engasjert. I starten var Ida K. Lalader, og de andre i prosjektgruppen, bekymrede for at det skulle oppfattes som en stor arbeidsbelastning. Men, alle har vært veldig positive, og da særlig med hvor enkelt det er å bruke appen. Dette skaper delaktighet ved at innbyggerne får være med på å utvikle kommunen videre.

Og, om du lurer: Alle svar som kommer inn er anonyme.

Les gjerne mer om Innbyggerappen og GDPR her:

App = utallige muligheter

Appen gir en unik verdi til å dele informasjon. Den bidrar til å skape dialog med foreninger og bedrifter, informasjonsflyt om alt fra glatte veier til badetemperaturer. Push-varsler gir mulighet til å kjapt sende ut viktig informasjon. Innbyggerappen gir rom for daglig dialog på en helt annen måte enn hva andre kanaler kan bidra med.

Når man så på dette med app, så man at det er så mange muligheter med en app! Og jo mer man jobber med den, jo flere muligheter ser man.

Ida Karlsson Lalander
Prosjektleder «Lev din Dröm»

Nye innbyggere

Og om du lurer på om Hylte har lykkes i å skaffe flere innbyggere? Ja, så absolutt har de klart det! Ida Karlsson Lalander og Hylte kommune har med sitt målrettede arbeid utmerket seg også nasjonalt: Hylte kommune ble kåret til årets kommune 2021 av «Hela Sverige ska leva».

Vi i Innocode gleder oss til å følge Hylte kommune sin utvikling videre!

Les gjerne også om Innocodes Smartby-plattform for innbyggerdialog her:

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her