Design og UX betyr mye når man skal snakke med innbyggere innenfor vidt forskjellige målgrupper. Vi ønsker å gjøre tjenesten enda enklere å bruke, vi vil at unge skal føle seg hjemme og at eldre kan finne enkelt frem. Vi ønsker å gjøre det enkelt å engasjere seg og bidra, og sørge for at kundene våre får en moderne kanal for medvirkning og informasjon. 

For å få til det, trenger vi hjelp fra gode partnere, brukere og ikke minst; deg.

Slik planlegger vi prosessen

Vi tror ikke på lukkede prosesser, og vil gjøre denne innovasjonsprosessen så åpen og inkluderende som mulig. Vi har ideer vi tror på, men det aller viktigste er å være sikre på at vi tar de riktige valgene og lager noe brukerne og kundene våre har behov for.

Visning av prototyper og tanker knyttet til retning og filosofi

Vi har i første omgang lagt opp til to muligheter for å få med seg dette.

Tirsdag 18/1 kl 11-12 - påmelding her
Torsdag 20/1 kl 11-12 - påmelding her 

Du kan gjerne invitere kolleger du vet har interesse for dette!

Vi vil vise og fortelle i første del av møtet, og så be om reaksjoner, ideer og innspill i siste del av møtet.

I etterkant av møtet vil vi så sende ut en spørreundersøkelse med flere detaljer fra prototypen slik at dere får bedre mulighet til å samle opp innspill og tenke igjennom løsninger og uttrykk.

Vi vil så samle alle tilbakespill og reaksjoner og kanskje også invitere “frivillige” til samtaler. Deretter vil vi gå tilbake til tegnebordet og jobbe frem en ny iterasjon. Er endringene store, vil vi invitere til en ny runde med presentasjon, eller vi vil sende ut en klikkbar prototype sammen med et spørreskjema. 

Parallelt med dette vil vi teste løsningen på sluttbrukere. Dette vil vi delvis gjøre for egen maskin, men vi vil gjerne ha hjelp til dette arbeidet. Kommuner som ønsker å bistå med å teste nytt design på egne brukere, vil bli utstyrt med klikkbar prototype med kommunens profil. 

Tid & effektivitet

Vi jobber effektivt. Vi vil ta de nødvendige iterasjonene som skal til for å lage gode løsninger, men vi har tatt mål av oss om å ha kommet langt når vi går inn i februar. Raske prosesser er morsommere, produserer gode resultater og gir energi.

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Webinar: Innbyggerdialog styrker kommunens merkevare

    I jakten på god innbyggerdialog, mer engasjement og gjennomslag for egen kommunikasjon, kan kommunen velge å gå i flere retninger. Skal kommunen, som eieren av kanalen, være eneste avsender, eller kan man heller se for seg en kanal som bygges rundt den viktigste aktøren i lokalsamfunnet, nemlig innbyggeren?

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her