Får du den hjelpen du trenger for avgjørelse om logistikk, transport og sikkerhet?

Med hjelp av Innbyggerappen kan innbyggerne I Sandefjord kommune følge med på hvordan brøytebilene beveger seg i området. #innbyggerservice #sensordata #iot #innbyggerappen

Hvordan bruker din kommune IoT-sensordata for å skape konkret verdi for deg som innbygger?

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Community og kommunikasjon

    En vanlig utfordring for mange organisasjoner som har voks seg litt større er utfordringer med at kommunikasjonen er sentralisert og kommer «fra toppen og ned».

  • Webinar: Innbyggerdialog styrker kommunens merkevare

    I jakten på god innbyggerdialog, mer engasjement og gjennomslag for egen kommunikasjon, kan kommunen velge å gå i flere retninger. Skal kommunen, som eieren av kanalen, være eneste avsender, eller kan man heller se for seg en kanal som bygges rundt den viktigste aktøren i lokalsamfunnet, nemlig innbyggeren?

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her