Innocode er med i et samarbeidsprosjekt som rådgiver og utvikler av et digitalt verktøy som skal hjelpe produsenter innen film, TV, scene, festivaler og resten av kulturbransjen, å kalkulere og redusere CO2-utslippet på sine produksjoner og prosjekter.

Hvorfor Green Producers Tool?

Klimarapporten fra FN er en brutal vekker om at noe må gjøres nå!

I Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere 50 % av utslippet av CO2 innen 2030. Skal vi nå dette må alle bidra, og vi må samarbeide på tvers av bransjer.

Fra idé til produkt

Med støtte fra Norges Forskningsråd har Innocode sammen med filmselskapet Babusjka, Øyafestivalen, Den Norske Opera & Ballett, Strix, CICERO og Virke vært med på å utvikle Green Producers Tool, GPT, fra Babusjkas idé til et faktisk produkt.

Sammarbeidspartnere: Babusjka, Innocode, Øyafestivalen, Den Norske Opera & Ballett, Strix, CICERO og Virke.

Green Producers Tool

Innocode har utviklet de tekniske front- og backend løsningen for Green Producers Tool. Et web-basert verktøy som veileder produsenter gjennom prosessen fra start til slutt. Ved å logge aktiviteter og utslippsfaktorer får du tilpassede instruksjoner for en grønnere produksjon, skreddersydd for alle yrker, kunder og andre involverte. Med utregninger basert på forskningsdata fra CICERO, Center for International Climate Research, kan du via web-løsningen få rapporter og kalkuleringer om hvor mye CO2-utslipp hvert prosjekt eller produksjon har hatt. Og dette er bare starten!

På slutten vil du ha tilgang til en klimarapport som ikke bare fortelle nøyaktig hvor mye CO2-utslipp det har vært, men også få en klimascore, en oversikt over klimafotavtrykket og en klimarapport.

Vi er veldig fornøyde med Innocode som vår utviklingspartner. Vi jobber kontinuerlig med deres designer, prosjektleder og utviklere, for å definere omfang og skalering av verktøyet. Innocode utfordrer oss til å vurdere hvilke behov vi og brukerne våre egentlig har. Dette hjelper oss med å ta gode valg og bruke ressursene våre riktig. Teamet i Innocode har blitt en forlengelse av vårt eget team, og er en viktig del av suksessen til GPT.

Mads Astrup Rønning
Gründer

Samarbeid og bevisstgjøring fører til endring

Green Producers Tool gir deg et nyttig verktøy for innsikt og bevisstgjøring for å måle miljøavtrykket for alle typer produksjoner. Kulturopplevelser har en viss klimakostnad, men ved å kartlegge, måle og redusere egne utslipp, kan du sikre bærekraftige kulturopplevelser og produksjoner.

Green Producers Tool har som mål å bli bransjestandard for måling av utslipp fra kultursektoren i Norge og i Norden.

For Innocode er det veldig spennende å få være med på et slikt prosjekt. Et prosjekt som strekker vår kompetanse enda lengre, og som gir oss økt innsikt både i kultur- og miljøsektoren. Det er ved prosjekter som dette som gjør hverdagen vår i Innocode så variert og interessant!

Les mer om Green Producers Tool her.

Spørsmål om caset?