Å gjøre idé og hypoteser om til et helstøpt produkt krever teamarbeid på tvers av fagområder. Som utviklingspartner bistår vi med metoder og kunnskap for å redusere risiko og øke sjansen for suksess. Vi er opptatt av å være en utviklingspartner som bidrar med reell verdi i alle stadier av utviklingsløpet og deler innsikt, erfaring og tilgang til vårt nettverk. Partnere hjelper hverandre å bli bedre, utfordrer hverandre og har det gøy sammen.

Til daglig jobber vi som en del av ditt team, og med samme mål som deg. Vi er ingen ekstern partner, selv om vi ikke sitter på samme kontor. Vi er ingen innleid ressurs, selv om du betaler oss per time. Derfor er det viktig at vi virkelig forstår målene dine, kundebehovene du skal innfri, markedsmuligheten du ser, strategien du forfølger og det som skal gjøre tjenesten unik.

Innocode is a unique company in the sense that we are running our own product department and selling our products globally, but also building digital products for our selected partners and clients. Such an approach is beneficial both for us and for our partners. Because we have a deep understanding of both positions, we continuously learn how to be a better trusted partner.

Valerii Shypunov
CTO and Founder

Hvordan bruke Innocode som utviklingspartner?

Det starter alltid med folk. Så enkelt er det. Derfor er det viktig å bli godt kjent og sikre at teamet passer med folk og kultur på deres side. Vi bruker gjerne et innledende innsiktsprosjekt. Slik kartlegger vi effektivt prosjekt, omfang, ressursbehov, tidsplan og, ikke minst, team-sammensetning.

Metodene vi benytter er hentet fra et knippe utviklingsmetoder vi har god erfaring med. Disse tilpasses slik at vi sikrer effektiv prosess frem mot ditt mål. Hver metode har sine fordeler og ulemper og en standardisert arbeidsform blir fort en tvangstrøye. Vi foreslår derfor prosessen når vi har blitt kjent med dere og prosjektet ditt. Her er eksempler på metoder vi har god erfaring med:

Designtenkning - sluttbrukeren først

Designtenkning setter sluttbrukerens behov høyest. Løsningens krav defineres av sluttbrukere og fageksperter, og kan gi følelsen av at "alt er mulig". Metoden er kreativ og løsningsorientert, men uten god styring og erfarne nøkkelfolk, kan resultatet bli høye kostnader og en tidsplan som blir satt på sidelinjen. 

Agil - rask levering av funksjonalitet og oppdateringer

Vi planlegger alltid for endring. Smidig arbeidsmetodikk tilrettelegger for kontinuerlig  tilpasning til endringer og uforutsette situasjoner. Metoden krever stor grad av samarbeid mellom teammedlemmer og er først og fremst egnet for mindre et team, noe som passer ypperlig for startups og frittstående prosjekter.

Businessarkitektur - setter forretningsbehov og begrensninger først

Ved å sette forretningsbehov og begrensninger først sikrer man seg bedre forståelse av de reelle grensene og tvinger frem en økonomisk analyse. Metoden må balanseres ut for å motvirke “trang” tenkning og begrenset innovasjon.

Som sagt er ingen av metodene enestående alene, men kan brukes i samspill med hverandre for best resultat.

TicketCo

Fra en enkel digital billettløsning for festivalmarkedet i Norge til en “pay per view”-leverandør for kultur- og sportsbransjen i Norden og UK.

Les mer om caset her.

Hvordan blir metodikken implementert i prosessen?

Vi har best erfaring med å starte samarbeidet med et forprosjekt. Det legger fundamentet for suksess gjennom god kunnskapsoverføring, oppdagelse, uttesting av hypoteser og planlegging.

En viktig del av forprosjektet er ofte å jobbe frem en prototype som skal gi grunnlag for:

 • testing av konsept
 • løsningsvalg
 • markedspotensial og brukerrespons

En god prototype sikrer full enighet om hva som skal utvikles og ikke minst: mulighet til å teste løsninger på målgruppene dine og gjøre endringer mens det er raskt og billig. Vi gjør normalt en rekke iterasjoner i dette stadiet og gir oss ikke før det sitter.

Arbeidet med forprosjektet skal kartlegge:

MVP-funksjoner - Hva MÅ vi lage for å løse problemet og gi brukerverdi

Best practice - Hvem og hva kan vi lære av?

Teknologivalg - Vi matcher oppgaver og skalering med hensiktsmessig teknologi

Aktuelle tredjepartsløsninger - Av og til finnes det snarveier til målet

UX-løsninger - Det hjelper ikke om alt annet stemmer, dersom UX feiler

Praktisk gjennomføring frem til lansert produkt - Tidsplaner, teamsammensetning, arbeidsmetode, budsjett, og roadmap for senere utvikling

Forprosjektet består normalt av tre faser:

Workshops. Sammen graver vi i grunnideen, behovene, løsningene og sørger for at det vi har antatt utfordres og testes. Nå får hele teamet dyp kjennskap til konseptet, visjonen og ikke minst folkene bak.

Research. Vi forsøker å identifisere grunnhypotesen, og på mest effektivt vis verifisere denne. Ingen kode skrives, men det utarbeides enkle skisser for å illustrere og validere idéer og hypoteser.

Forprosjekt-rapport. Resultatet av forprosjektet er gjerne et forslag på første steg i produktutviklingen (MVP), budsjett, tidslinje for prosjektet og ikke minst en beskrivelse av teamet som vil bidra til å få frem MVPen.

Forprosjektet kan leveres til fastpris og uten forpliktelser for oppdragsgiver. På grunnlag av funnene og resultatene i forprosjektet kan du da enten gå videre med prosjektet sammen med Innocode, en annen leverandør eller droppe hele prosjektet om forprosjektet har gitt resultater som tilsier at andre prosjektmuligheter burde forfølges isteden. Det er viktig at vi begge parter kan krysse av i alle bokser før vi går videre med partnerskapet.

Om det viser seg at vi er ment for hverandre, setter vi i gang! De vi jobber med på denne måten er meget fornøyde, og sier at det ikke finnes en bedre måte å gjennomføre det på. Det at du kan skalere opp og ned etter behov er også en stor fordel.

Featured Cases

 • Design
  Klimaverktøy
  Produktutvikling
  Progressiv Web App

  Green Producers Tool

Produktutvikling med Innocode som utviklingspartner

Produktutvikling er gjerne det steget mange kunder haster med å komme til. Men vi har erfart, igjen og igjen, at et funksjonelt og solid produkt først er mulig etter et godt gjennomført forarbeid. Når du kommer til utviklingsstadiet er mye av det viktigste arbeidet allerede gjort, selv om endringer ofte skjer underveis i utviklingsarbeidet.

I utviklingsprosessen følger vi standard agile utviklingsmetodikker, som for eksempel Scrum og Kanban. Vårt fokus er imidlertid ikke begrenset til å bare skrive kode, det er også på brukeropplevelsen, praksis for levering, lansering og skalering av produktet for markedet.

Hvorfor bruke Innocode som utviklingspartner?

Vi er opptatt av å skapes suksess sammen med våre kunder og beskytte dem mot risiko. Vår forretningsmodell betyr i praksis at det er de langsiktige relasjonene vi søker å bygge; vi tjener ikke penger på å vinne det første utviklingsløpet, men på å bli med dere på veksten videre. Vår kompetanse innen businessarkitektur er en del av vårt DNA. Designtenkning og agil utviklingsmetodikk er, på lik linje som teknologien, alltid i utvikling - og det samme er vi. Med Innocode som utviklingspartner kan vi sammen digitalisere dine visjoner.

Kontakt oss

 • Startup-feilene som styrer deg mot stupet

  Veien mot en vellykket startup er overstrødd med snublesteiner, men likevel er det altså noen som lykkes. Etter mer enn ti år som utviklingspartner for en rekke vellykkede startups, har vi merket oss noen feilsteg som øker sjansen for å se prosjektet som et rykende vrak i virkelighetens digitale grøftekant. Her er vår guide til deg som vil mislykkes rask og effektivt.