Vi deler utvikling i to forskjellige løp. Prosjektbasert utvikling og utviklingspartner. Prosjektbasert utvikling er selvforklarende så vi ønsker her å ha litt mer fokus på det vi kaller for utviklingspartner.

Vår forretningsmodell som utviklingspartner er direkte koblet til kundens egen forretningsmodell, derfor er det utrolig viktig for oss å etablere et tett bånd til disse kundene. Vi er ingen ekstern partner, selv om vi ikke sitter på samme kontor. Vi er ingen innleid ressurs, selv om du betaler oss per time. Vi jobber som om vi er en del av ditt selskap med en ekstra fordel; du kan skalere oss opp og ned!

Vi kaller oss utviklingspartner

Partnere hjelper hverandre å bli bedre. Partnere ønsker det samme og partnere har det gøy sammen. Vi startet ikke Innocode for å kjede oss! Vi har bygget et selskap som lager løsninger som rett og slett ikke finnes fra før. Vi er oppdagere på en reise som aldri stopper. Derfor mener vi det er viktig å bli godt kjent med hverandre og ikke minst med problemet vi skal løse eller behovet vi sammen skal fylle før vi starter å lage løsningen.

Metodikk

Basert på vår erfaring har vi utviklet en prosess for hvordan vi jobber med nye kunder. Det er et stort valg for våre kunder å velge og stole på oss som leverandør av teknologi til bedriftskritiske løsninger/produkter, derfor er det viktig for oss med tydelig kommunikasjon og klare linjer. Vi har utviklet en modell som skal sørge for å styre forventningene til alle involverte i en onboardings-prosess. Dette er noe av det viktigste vi gjør, og vi legger stor vekt på evalueringsfasen i denne prosessen. Jo, bedre grunnarbeid vi gjør, jo bedre blir samarbeidet. 

Vi går gjennom denne modellen i detalj om du som kunde ønsker å starte dialogen med oss.

Punkter som vi gjennomfører i en valideringsprosess med en ny kunde:

  • Teknisk DD
  • Økonomisk DD
  • Workshops
  • Intervjuer
  • Metodikk og evne til å tilegne seg ny metodikk
  • Mål og forventning

Etter vi har validert at et partnerskap kan fungere inngår vi en pilotfase. I denne fasen gjør vi alltid et forprosjekt i tett dialog med kunden. Forprosjektet kan leveres til fastpris og uten forpliktelser for oppdragsgiver – Du som kunde kan da enten gå videre med prosjektet sammen med Innocode eller en annen leverandør eller droppe hele prosjektet om forprosjektet har gitt resultater som tilsier at andre prosjektmuligheter burde forfølges isteden. Det er viktig for begge parter i en slik setting at både kunde og Innocode kan krysse av i alle bokser å gi grønt lys for videre partnerskap.

Forprosjektet består normalt av tre faser:

Workshops. Vi graver i grunnideen sammen med kunden. Alle idéer er tillatt, alle innspill dokumenteres, ingen spørsmål overses.

Research. Vi forsøker å identifisere grunnhypotesen, og på mest effektivt vis verifisere denne. Ingen kode skrives, men det utarbeides enkle skisser, for å illustrere og validere idéer og hypoteser.

Forprosjekt-rapport. Resultatet av forprosjektet er gjerne et forslag på første steg i produktutviklingen (MVP – Minimum Viable Product), budsjett, tidslinje for prosjektet og ikke minst en beskrivelse av teamet som vil bidra til å få frem MVP'en.

Om det viser seg at vi er ment for hverandre setter vi igang. De kundene vi jobber med på denne måten er meget fornøyde og sier at det ikke finnes en bedre måte å gjennomføre det på. Det at man kan skalere opp og ned etter behov er også en stor fordel.

Featured Cases

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her