I sin beskrivelse av prosjektet skriver Helsingborg:

"Målet med prosjektet er at elever skal ha tilgang til data for å forstå og handle på sin egen og andres påvirkninger på klimaet. Lærerne samarbeider med elevene for å gjøre abstrakte klimarelaterte begreper lettere å forstå og relatere til. Målet er at dette skal føre til økt bevissthet som elevene tar med seg hjem til foreldrene sine, slik at de sammen kan ta mer klimavennlige valg i hverdagen. Prosjektet vil spre kunnskap om og bruken av IoT (Internet of Things) i skolene våre, skape pedagogiske elementer basert på data og bidra til samarbeidseffekter mellom elever, lærere, foreldre og ulike deler av kommunens organisasjon - alt ved hjelp av digitalisering som verktøy."

Et fantastisk prosjekt som passer perfekt med vårt ønske om å skape løsninger som kommuniserer klimautfordringene på målgruppens nivå!

Tomas Falk
Chief Sales Officer, Innocode

Prosjektet er finansiert av Vinnova og gjennomføres i samarbeid med Helsingborgs by og klimaeksperter fra Ducky AS. Alle løsninger som utvikles i prosjektet vil bli bygget på åpen kildekode.

Vil du vite mer?

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Startup-feilene som styrer deg mot stupet

    Veien mot en vellykket startup er overstrødd med snublesteiner, men likevel er det altså noen som lykkes. Etter mer enn ti år som utviklingspartner for en rekke vellykkede startups, har vi merket oss noen feilsteg som øker sjansen for å se prosjektet som et rykende vrak i virkelighetens digitale grøftekant. Her er vår guide til deg som vil mislykkes rask og effektivt.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her