Dette spørsmålet opptok Vikens prosjektgruppe for innbyggerkommunikasjon da de startet opp innovasjonsprosjektet i 2020. Målet var ikke bare å nå ut til alle innbyggerne med relevant informasjon og nyheter, men å skape en kanal for tettere og mer direkte dialog med innbyggerne. Svaret ble nylig lansert i form av en innbyggerapp bygget på Innocodes smartby-plattform.

Informasjon som betyr noe for den enkelte

Viken ønsket en løsning som kan svare opp innbyggernes behov for nyttig og relevant informasjon tilpasset den enkeltes bosted, reisemønster og interesser. Det var også et viktig mål å senke terskelen for å ta kontakt med fylket og bidra med observasjoner, meninger, innspill og tilbakemeldinger. Innocodes Smartby-plattform åpner for høy grad av personlig tilpasning av innhold, meldinger og varsler, samtidig som innhold fra flere deler av fylket flyter automatisk inn i plattformen uten behov for dobbeltarbeid.

Koronainformasjon fra alle kommunene i Viken

Et godt eksempel på personalisering er lokal korona-informasjon fra egen kommune i Vikens Innbyggerapp: I første fase er informasjonen fra de ulike kommunene i Viken hentet inn via automatiske feeder fra nettsider eller Facebook-sider og koblet til en personalisert innholdsblokk. Brukere får de siste publiserte postene fra sin, eller sine kommuner. Samme funksjonalitet kan benyttes til annen relevant informasjon fra kommunen brukeren bor i.

Klargjort for mobilitetsløsninger

Vikens innbyggerapp er klar for nye tjenester knyttet til innbyggerkommunikasjon basert på reisemønstre eller posisjon, enten ved bruk av beacons plassert på aktuelle steder, eller på GPS-posisjon. Innocode har valgt et partnerskap med Fluxloop, et selskap som har spesialisert seg på mobilitetsteknologi som ivaretar personvern og anonymitet. Denne formen for teknologi åpner for nye og innovative løsninger for innbyggerinvolvering og kommunikasjon, samtidig som Viken fylkeskommune på sikt kan bruke anonymiserte data til planlegging og analyse. Et eksempel på mulig bruk er veimeldinger og oppdateringer som sendes ut til brukere i det aktuelle området, eller som ofte benytter den aktuelle veistrekningen. Når Viken eventuelt tar disse funksjonene i bruk, vil kun brukere som aksepterer slik anonymisert deling få tilgang til tjenestene.

Enklere å rapportere inn observasjoner

Det skal være enkelt å melde inn problemer eller observasjoner når man ferdes i fylket sitt. Innocode har integrert meldingsløsningen fra Volue i løsningen, noe som gjør at innbyggere enkelt kan sende bilder, video og observasjoner og knytte disse til riktig sted på kart. Løsningen gjør dette til en brukervennlig opplevelse i appen og gjør behandlingen av rapporter fra innbyggerne strømlinjeformet og effektivt for Fylkeskommunens ansatte.

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her