Innbyggerdialog, velfungerende lokalsamfunn og bærekraft

Se for deg en tjeneste som forbinder lokalsamfunn tettere, som gir en oversikt over hva som skjer der folk bor og som gjør avstanden mellom beboeren og kommunen kortere.

Vi ser at forventningene til moderne kommunikasjon fjerner forskjellen mellom verktøyene de beste mediehusene bruker og hva kommunene trenger i arbeidet med innbyggerne. Innocode tilbyr en beboerplattform og app som er basert på nesten ti års samarbeid om digital kommunikasjon og teknologiutvikling med ledende skandinaviske mediehus. Løsningen løfter kommunens innbyggerinvolvering og informasjonsarbeid inn i mobilalderen.

Det handler om mennesker og hva som interesserer dem

Det handler om relevans og brukerverdi. Vi tenker lokalt og globalt. Lokalt i form av det som engasjerer seg i lokale miljøer og nasjonale arenaer. Globalt når det gjelder hva vi ser spillere som Google og Facebook gjør, og hvordan det endrer vanene og forventningene til brukerne. Vi vil at kommunen skal ta kontroll over innholdet og eie kommunikasjonskanalen sin igjen. Og vi vil at det skal være enkelt, nyttig, livlig og engasjerende. Derfor har vi utviklet flere verktøy som setter kommunen i førersetet igjen.

Ta tilbake kontrollen over kommunens kommunikasjonskanal

I en verden full av innhold - hvordan skal kommunen nå ut til den enkelte borger med relevant info? Å bety noe for lokalsamfunnet, dele informasjon med en reell verdi, skaper alltid engasjement.

Facebook og noen få andre globale aktører vil aldri være i stand til å løse innbyggernes behov for deltakelse, informasjon og nærhet i lokale prosesser. Det er ikke mange som tror at et innlegg på FB vanligvis bare når en eksponering på 3-6 prosent av kommunens følgere, på grunn av algoritmene som styrer mottakerens flyt.

Vi er stolte av å kunne tilby teknologi som muliggjør samhandling mellom kommuner, foreninger, næringsliv og innbygger. Verdi for den enkelte i form av tilgang til relevant informasjon, nærhet til lokalsamfunnet og oversikt over hva som skjer i nærmiljøet. Og verdi for kommunen i form av enkelhet, synlighet og muligheten til å gi innbyggerne en reell følelse av å være en del av et aktivt nærmiljø.

Lokale krefter som trenger digital synlighet

Sterke og sikre samfunn er basert på frivillighet og lokalt engasjement også i fremtiden. Morgendagens løsninger på fellesoppgaver er helt avhengige av at vi i dag tar riktig valg og utvikler nye løsninger for samhandling og samarbeid mellom kommunen, lokalforeninger og innbyggere.

Når kommunen inviterer lag og foreninger til beboertjenesten, bidrar det til å løse et voksende problem med digital usynlighet. Lokale klubber og andre frivillige arbeidere sliter med å nå ut til samfunnet med informasjon om det viktige arbeidet de gjør og deres tilbud.

CASE

Viken valgte Atea og Innocodes Smartby-plattform for innbyggerdialog

Les hele caset

Ta kontakt

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Skreddersydd nettside eller en ferdig løsning? – Derfor bør du eie egen setup

    Det finnes haugevis av gratis og billige verktøy (eksempelvis Elementor, Divi og Shopify) som lar deg lage en nettside som tilsynelatende oppfyller alle dine behov på null komma nix. Det beste av alt, det koster ikke en dritt! Men er det alltid så smart å bruke disse løsningene? Bygger det på en langsiktig plan? Etter å ha jobba med massevis av prosjekter på begge sider av dammen, er jeg ikke helt sikker på det. Alt koker ned til hva du har for ambisjoner og behov.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her