Webinaret genomfördes 9 dec 2021, se videoversion nedan.

Presentationen (pdf) finns här, om du vill titta.

Ofta ser vi att det finns många och spretiga innehållskällor knutet till föreningen - internt & externt, centralt & lokalt.

I projektet “Luften är fri”, i regi av Svensk Friluftsliv, har projektgruppen funderat mycket på hur man kan engagera friluftsorganisationerna, lokala föreninger och myndigheter, för att skapa ett starkt, lokalt förankrat projekt - och på det sättet dela erfarenheter och stimulera det lokala engagemanget.

På samma sätt har norska DFS - en skytteförening med ett stort antal lokalföreningar och 135 000 medlemmar bjudit in alla lokallagen till en plattform som gör att man, ihop, genererar ett enormt flöde av relevanta, lokala nyheter - som segmenteras ut till medlemmarna för maximal relevans.

I detta webinaret pratar vi med Sanna Ameln från “Luften är Fri” - vad har man lärt sig, vad har man lyckats med - i jakten på lokalt engagemang och hyperrelevant kommunikation, i ett projekt med många aktörer, många kanaler och stort engagemang.

I panelen

Sanna Ameln, kommunikationsansvarig “Luften är fri” - Friluftslivets år 2021
Bjarte Falck Olsen, Innocode
Morten Holst, projektledare för DFS hos Innocode Norge

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode