Friluftslivets år och kampanjen #Luften är fri är ett projekt från Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverket med målet att en miljon människor i Sverige ska vara ute mer under 2021 än tidigare. Detta uppnås genom en mängd riktade aktiviteter i samarbete med föreningslivet, kommuner, landsting och myndigheter samt genom inspirerande informationskampanjer. Målgruppen är alla vi som är mindre vana vid friluftsliv och aktiviteter.

Hur kommunicerar man personaliserat via en app?

Med den stora och breda målgruppen som är spridd över hela landet finns ett behov att av kommunicera effektivt och se till att mottagaren får information som är relevant där hen befinner sig och som matchar intressemässigt. I projektet finns professionella kommunikatörer och projektledare med internationell erfarenhet som planerar och utför aktiviteter för att säkerställa att relevant informationen når fram.

En effektiv leverans som använder befintliga digitala resurser

Under hösten 2020 med endast månader kvar inför en lansering av projektet uppstod en möjlighet för projektet att komplettera sina kommunikationskanaler med en app levererad av Innocode. Efter en initial utvärdering där det framkom att appen löste många av de utmaningar projektet stod inför kommunikationsmässigt togs beslutet - vi ska skapa en inspirerande friluftsapp som stödjer projektet och lockar fler människor ut i den fria luften!

Två månader senare, precis till projektets lansering, var så apparna publicerade i app stores med ett grundläggande innehåll från projektet - nyhetsflöde, aktivitetskalendern, inspiration från sociala medier, personaliseringsmöjligheter och ett push-center. Alla resurserna dessutom direkt hämtade från projektets övriga digitala kanaler med automatik.

Innocodes Medlemsapp är flexibel & välstrukturerad! Ramverket passar oss perfekt nu när vi, inför storsatsningen Friluftslivets år 2021, vill samla det mesta och det bästa från frilufts-Sverige i en app. Vi har som mål att, ihop med Innocode, skapa den en inspirerande app för friluftsintresserade över hela landet.

Annika Ismarker
Projektledare Friluftslivets år 2021

Möjlighet att anpassa innehållet utan utveckling

Efter appens lansering togs kontakter med de ledande friluftsföreningarna i Sverige som alla bjöds in att bidra med innehåll till appen. Automatisk hämtning av innehåll från föreningarnas existerande kanaler, artiklar skrivna specifikt för appen och möjlighet att som läsare följa “sina” föreningar skapade snabbt läsvärde i appen.

Ytterligare värde skapades genom att bjuda in etablerade friluftsresurser där man exempelvis kan låna utrustning, få information om svampplockning och se vilket före det är i skidspåret in i appen.

Löpande under året prioriteras olika innehåll i appen efter säsong och aktivitet i projektet. Med stöd i realtidsstatistik säkerställs att innehållet genererar maximalt nytta för oss i allmänheten så att vi har det vi behöver för att ta oss ut i naturen.

Vill du veta mer om medlemsappen?

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode