Webinaret gebomfördes i mars 2021. Se en video av webinaret här.

Agenda

Hur kommunicerar man friluftsliv med mål att aktivera medborgarna?
 Kommunerna och Luften är fri med gemensamt mål - aktivera medborgarna genom friluftsliv
 Varför ska man stimulera friluftslivet, och aktivera medborgarna?
 Hur kan projektet Luften är fri bidra, och hjälpa kommunerna?
 Hur kan friluftsorganisationerna och kommunerna samverka?
 Vikten av att ha kommunikationen ”i handen” - alltså i telefonen
 Konkreta exempel på projekt kommunerna genomför under året. 
 Kan vi inspirera och lära av varann?

Digitala lösningar och idéer för att stödja friluftskommunikation och -aktiviter
 Konkreta exempel på kombinationen digital teknologi + frilfutslivsinitiativ?
 Platsdata + app - exempel på användning och nytta för kommun & invånare 
 Hur kan appen "Luften är fri" stödja kommunernas kommunikation kring friluftsliv?
 Så kopplar ni in kommunens kommunkation i appen ”Luften är fri".

Talare

Sanna Ameln

Kommunikationsansvarig
Luften är fri

Med bidrag från
Tomas Falk & Bjarte Falck Olsen
Innocode

Anmälan stängd, tyvärr :(

Bakgrund, Luften är Fri

Det finns väldigt mycket forskning kring svenskt friluftsliv och det är ur forskningen Luften är fri har formats. Vi vet att friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Vi vet att de allra flesta i Sverige lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor. 

Men vi vet också att det finns hinder som kultur, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar som gör att personer i specifika grupper i samhället inte nyttjar friluftslivet i samma utsträckning som andra. Dessa hinder vill projektet förebygga genom att visa på att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning. 

Vi vet också att friluftslivet har en stor inverkan på folkhälsan eftersom det lockar personer till fysisk aktivitet utomhus och förebygger stillasittande och isolering. Ändå är Sverige ett av de länder som har högst procentuell andel sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Friluftslivet kan inte ensam besegra psykisk ohälsa, men inom projektet är vi taggade att bidra till en bättre folkhälsa.

Bidrag från projektet till regionala och lokala initiativ

Svenskt Friluftsliv fördelar medel till regionala och lokala initiativ under friluftslivets år. Ansökningstiden avslutades i november 2020 och Svenskt Friluftsliv mottog över 360 ansökningar. Av dessa fick 72 ansökningar preliminärt besked om bidrag. Finansieringen av projektet spikas formellt i slutet på januari, först därefter får de 72 aktörerna vidare besked.

Läs mer om projektet på luftenarfri.nu.

Frågor

Featured Cases

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode