Norska OKJoin vet hur viktigt det är för barn och unga att kunna göra aktiviteter ihop med vänner, att uppleva nya saker och hitta ett sammanhang. I detta webinar berättar Tom Christian Spangelid & Ann Kristin Bekkevoll från OKJoin om deras erfarenheter och research kring unga, aktiviteter, utanförskap och hur man som kommun kan bidra till ungdomars bättre mående.

Webinaret genomfördes 14/4-2021, se videoversionen här

Agenda

  • Vad säger forskningen om unga, aktiviteter och föreningstillhörighet – och rollen detta spelar för ungdomars mående?
  • Hur kan ett ekonomiskt utanförskap påverka ungas möjligheter till att delta i aktiviteter?
  • Hur kan kommunen bidra till lika möjligheter för barn och unga, och till ett tillgängliggörande av aktiviteter, för alla?
  • Hur kan kommunen samarbeta med privata aktörer för att skapa ett bättre aktivitetsutbud?
  • Hur kan kommunen facilitera gratis och billigare aktiviteter för alla ungdomar, samtidigt som  sårbara grupper kommer åt ett bredare erbjudande, i samma lösning?
  • "Long tail" i föreningslivet: En aktivitet eller förening som inte har resurser att nå igenom det digitala bruset – till att kommunicera och marknadsföra sig –  finns den? Många mindre, nischade föreningar sliter med digital osynlighet – vad kan kommunen göra för att hjälpa?
  • Ser ungdomarna de möjligheter som finns gällande aktiviteter, om det bara är de stora, etablerade aktörerna som syns? Hur kan man stödja synlighet för hela föreningslivet – stort och smått?
  • Vi berättar om praktiska case och exempel från Norge och Sverige samt tittar på lösningsmodeller.

Bakgrund

Innocode & OKJoin har samarbetat under längre tid. Ett team från Innocodes avdelning för behovsanpassad utveckling har byggt appen Join. Appen är en lösning för att kommuner ska kunna administrera och dela ut stöd, rabatter och gratisbiljetter till barn och ungdomar i låginkomstfamiljer, så att de ska kunna genomföra aktiviteter med, och på samma villkor som sina kompisar.  

En integration mellan OKJoin och Innocodes Invånarapp är under utveckling och lanseras under våren i flera norska kommuner.

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode