Större webbprojekt delar vi oftast i tre delar:

FAS 1 – STRATEGI, KONSEPT OCH IDÉ

• Nuläge och Instudering
• Varumärkesstrategi och varumärkesplattform
• Koncept och idéarbete
• Vidareutveckling
• Design (beroende på projekt)

FAS 2 – PRODUKTION OCH TEST

• Design (beroende på projekt)
• Produktion
• Content, original och test
• Aktivering och implementering

FAS 3 – EFTER LANSERING

Efter genomföring av fas 2 har vi oftast ett löpande engagement med kunden som kan innebära:

• Hjälp med SEO (search engine optimization)
• Contentproduktion och publicering
• Optimering och evaluering baserad på statistik
• Datafångst och uppföljning
• Hosting

FAS 1 – STRATEGI, KONSEPT OCH IDÉ

Alla projekt börjar i ett möte och/eller en workshop. Du som kund har en önskan eller en vision. Kanske vet du precis vad du vill ha, eller så har du ingen aning. Därför börjar vi alla projekt med att fråga. Många frågor. Här kan man antingen på egen hand, eller tillsammans med oss gå igenom och svara på en mängd frågor som kan påverka projektet. Detta för att du ska få en leverans som lever upp till eller övergår dina förväntningar.

Några exempel på frågor vi kommer att diskutera:

Projektramar:

• Tidsaspektet – vad jobbar du med för deadline?
• Budget & ambitionsnivå – vad & hur vill du investera projektet?

Om företaget:

• Berätta om din organisation? Varför gör ni vad ni gör?
• Företagets historia?
• Berätta om din produkt/tjänst?
• Vad har ni för mål med projektet? Vad vill ni uppnå? Vad ska målgruppen göra?
• Målgrupp?

Om DEsign & webb:

• Har ni en grafisk profil - färger, fonter, logo, visuella element och mera?
• Vilket språk ska vi prata (tone of voice)? Vilka färger och former har vi? Vilket språk?
• Vilka andra siter gillar du? Vilka siter gillar du inte? Varför?
• Vilka ord beskriver ditt varumärke best? Tråkig? Rolig? Seriös? Lekfull? Provocerande? Trygghetsskapande? Etc
• Vad är syftet med webben?
• Vilka funktioner behöver du? Standard eller specialanpassade?
• Struktur och sajtmap – vilka sidor har ni behov av?
• Vilket CMS/plattform? (Innocodes go-to plattform är wordpress i olika former, som vi har arbetat med i princip sedan plattformen lanserades.
• Och många många fler…

I vårt varumärkesarbete og webbprojekt jobbar vi med en anpassad version av Kapferers Brand Identity Prism, för at säkerställa att vi inte missar viktig information.

METODER:

Vi använder ett antal olika metoder i research-fasen av ett projekt, bland annat:

• 6 thinking hats – En metod som används igenom hela projektet för att kontrollera att vi har rätt fokus till rätt tid – att alla aspekter utvärderas.

• Kapferer – Brand identity modell med fokus på att kartlägga ditt företags identitet både internt och externt, samt sätta ramar för webbprojektet.

• SWOT – fokus på företagets – styrkor, svagheter, möjligheter och hot

• Start with why – Vi vet att man hittar rätt lösning om man frågor rätt frågor. I vårt frågebatteri har vi flera hundra frågor vi kan ta fram i idéfasen av ett projekt.

INSIKTER OCH ARGUMENTATION

Utifrån research-fasen av projektet jobbar vi med rationell och emotionell argumentation för vad som gör din tjänst speciell och hur du ska se ut och kommunicera. Ofta jobbar vi utifrån principen om

• Återgäldande (reciprocation)
• Knapphet (scarcity)
• Auktoritet (authority)
• Åtagande (commitment and consistency)
• Sociala bevis (consensus)
• Gillande (liking)

Hur kan vi använda dessa principer till att skapa den bästa möjliga hemsidan? Vilka argument finns för at målgruppen ska interagera med ditt varumärke på din hemsida?

FUNKTIONALITET:

En stor del av ett webbprojekt är att definiera vilken funktionalitet du vill ha på din sida. Har du speciella behov som kräver custom utveckling, eller en helt enkelt standard webbsida? Denna delen av projektet dokumenteras i en teknisk specifikation.

UX:

UX design (user experience design) handlar om hur användaren interagerar med sidan. Det handlar om att göra navigering så enkel och effektiv som möjlig. Vi ser på vilka behov användaren har, och att siten uppfyller alla dessa krav. I denna fasen av et projekt jobbar vi blant annat med wireframes tillsammans dig som kund.

UI:

UI design (user interface design) handlar om hur din sida kommer att se ut. Färger, kontraster, grafiska element, typsnitt, bilder m.m anpassas och optimeras efter användarens behov. Det handlar om hur din sida ska se ut. Allt är självklart anpassad till alla skärmstorlekar och typer.

“Good artists borrow, great artists steal” - Picasso.

En av många olika definitioner på kreativitet är: “Man tar två saker som inte hör i hop, och sätter ihop dom till något nytt”. Vad vi menar med detta är att en idé inte är något som plötslig ramlar ned i huvudet på en. Vi söker inspiration i alla möjliga former, gärna från ställen som i utgångspunkten är helt irrelevanta i förhållande till ditt projekt - det handla om att se utanför boxen.

Som kund är du involverad i hela processen och får vara med att bestämma – Du känner ditt varumärke bäst och det vore idiotiskt av oss att inte lyssna på dig. I mötet efter research- och idéfasen presenterar vi oftast 2-3 riktningar som vi gillar. Vi har då också en favorit som vi tycker är på rätt spår, men vi diskuterar alla riktningar med dig. Och tillsammans bestämmer vi vägen vidare.

CONTENT:

Innehållsbiten är ett kapitel för sig, men också en stor del av ett webbprojekt. Det spelar ingen roll om du har världens snyggaste hemsida om inte ditt content engagerar användaren. Tillsammans med dig är vi med och utarbetar en contentstrategi, som vi också genomför tillsammans efter behov – allt ifrån copy, till bild, och film mm.

Leverans fas 1:

• EXEMPEL PÅ Verktyg:

Teams, Basecamp, Invisionapp, Adobe XD, Adobe Photoshop, Illustrator, penna och papper

• EXEMPEL PÅ Leverans:

Kreativ brief, Wireframes, technical specification, design riktlinjer eller färdig design (design kan också vara en del av fas 2 beroende projekt), strategi, kommunikations- och konseptstrategi.


Vi söker inspiration i alla möjliga former, gärna från ställen som i utgångspunkten är helt irrelevanta i förhållande till ditt projekt - det handla om att se utanför boxen.

FAS 2: PRODUKTION OCH TEST

Färdigställande av design om inte detta redan är gjord i fas 1. Detta kan variera från projekt till projekt.

PRODUKTION/UTVECKLING/PROGRAMMERING AV SAJTEN

Beroende på vilken lösning man väljer, samt budget og ambitioner för projektet, finns olika sätt att skapa själva webbsidan på. Antingen man vil använda en page builder (mallbaserad färdiglösning), innocode blocks (innocodes egna Gutenberg-blocks), eller utveckla från grunden av.

Vår utvecklingsavdeling sitter i Lviv, Ukraina, och vi har utvecklat siter i olika former, CMS och storlekar tillsammans över 15 år.

PROCESSEN:

programmering utförs oftast i 3 instanser:

1. Lokalt på utvecklares dator.

2. Stageservers. Som kund får du tillgång till stagemiljön för att se framdrift på denna när vi har kommit en bit med utvecklingen.

3. Live servrar. Når vi närmar oss launch och är nöjda med siten på stage, flyttas siten över till livemiljön.

SYSTEMLÖSNING:

• Uppstart programering i vald CMS/plattform
• Uppstart serversetup
• Exempel på server och programmeringsspråk: PHP 7.0.17, JavaScript, jQuery 1.12.4, HTML5

FUNKTIONALITET:

Beroende på sitens komplexitet och funktionalitet, använder vi antingen färdiga moduler/plugins, eller utvecklar egna plugins.

TEST OCH KORREKTUR

Denna fas kan också variera mycket från projekt till projekt. Några kunder gör allt test själva (tillsammans med oss så klart), medan andre hyr kompetens från testexperter på tillgänglighet, användarvänlighet, content, korr etc. Vi jobbar då tillsammans med dessa parter för att skapa bästa möjliga lösning.

Efter att en site är lanserad har vi en garantiperiod, där du som kund kan rapportera in avvikelser och bugs. Allt som rapporteras innanför garantiperioden åtgärdas utan extra kostnader.

SERVERIMPLEMENTATION OCH LIVE-SÄTTNING

Innocode är certifierad Amazon-partner och samtliga av våra siter och applikation hostas på deras Cloud Servers.

Leverans = lansering

När allt är klart, så fortsätter arbetet. Nu har du en ny profil som ska ersätta din gamla eller implementeras från grunden.

Vi gör också implementering av profiler i alla möjliga format både för web och print, men det är en annan historia.

EXEMPEL Verktyg:

Basecamp, Invisionapp, Adobe Creative Suite, penna och papper.

EXEMEPL Leverans:

Siten är Live. Systemdokumentation. Utbildning i CMS


FAS 3 – EFTER LANSERING

Efter lansering av webben, anses fas 1 och 2 av projektet som färdiglevererad. Men, det betyder absolut inte man har erövrat internet och kan vila sig till success. Nu börjar arbetet med att bearbeta, konvertera, optimera, med mera. Ibland gör våra kunder mycket själv, i andra tillfällen gör vi Innocode det mesta av jobbet.

Några uppgifter som kommer i tiden efter lansering:

• Teknisk: löpande underhåll/utveckling, uppdateringar av plattformen
• SEO (Search Engine Optimization)
• SEM (Search Engine Marketing)
• Uppdateringar i content: copy/bilder/text
• Webmaster / redaktörmöten
• Verktyg: Creative Suite, penna och papper

Leverans fas 3:

Löpande support och arbete med optimering och utveckling av din digitala produkt.

Kontakta oss

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode