6-7 december bidrar vi med våra erfarenheter kring digitala kommunikationslösningar på Luften är fris konferens.

Vi kommer, tillsammans med arrangörens kommunikationsansvariga Sanna Ameln, att prata om hur digitala kanaler - web, app, SoMe - kan stärka engagemanget i föreningen, och i friluftslivet - för din invånare eller medlemmar. Vi ser fram emot intressanta diskussioner om ett viktigt tema!

Vill du får tips & inspiration om hur du stimulerar friluftslivet i din kommun eller i din förening, med inspirerande case och berättelser från friluftslivet i kommuner och organisationer i hela landet?

Vi ses väl i Åre?

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Community & kommunikation

    I många communities som har växt sig lite större finns en gemensam utmaning i att kommunikationen är centraliserad och att mycket av den kommer från toppen.

  • Webinar [video]: Kommunen & invånaren som varumärke

    I jakten på bättre invånardialog, starkare invånarengagemang och mer genomslag för den egna kommunikationen, kan kommunen gå åt flera håll, i sitt eget varumärkesbyggande. Bör avsändaren & ägaren av kanalen, kommunen, vara tydlig – eller kan man tänka sig att kanalen byggs kring den viktigaste aktören i lokalsamhället – invånaren?

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode