Detta samtidigt som det som kännetecknar ett bra community är att mycket av det viktigaste i verksamheten, aktiviteten, drivs nerifrån, i lokalföreningarna, i studentföreningarna, bland lokala företag och verksamheter som stödjer det lokala, som aktiverar individen på olika sätt. En kommunikation som baseras på den lokala aktiviteten kan skapa mer hållbara och levande communities. Effekten av den typen av kommunikation sprider sig som ringarna på vattnet och leder till ännu mer värdeskapande aktivitet och därmed också kommunikation som engagerar och lockar fler till communities. 

Community - en gemenskap med behov för gräsrotskommunikation

Vi tror därför på kommunikationssätt och lösningar som stödjer den tanken - att göra det enkelt för de små, lokala enheterna att skapa innehåll på en gemensam plattform, där sedan individen kan få relevanta kommunikationsflöden serverat på sina villkor.

Vad är ett community? Finns de ett bra svenskt ord? Grupp, sammhälle, gemenskap eller krets kanske. Mer utvidgat - en grupp med gemensamma intressen eller egenskaper.

Vad har vi då för exempel på communities?

Geografiskt: Lokalsamhälle, kommun, stadsdel, stad
Intressemässigt: Förening/organisation knuten till ett gemensamt intresse
Aktivitetsmässigt: Personer knutna till samma utbildningsorganisation eller företag

Innocode satsar på nya fokusområden under 2022 - utbildning och föreningsliv

Vi på Innocode har under 2021 varit synliga mot kommunerna med vår produkt som vi kallar Invånarappen. Under 2022 kommer vi applicera samma grundidé på de två för oss nya områdena utbildningssektorn och organisations/föreningslivet - då vi ser många likartade utmaningar, kring den community-baserade kommunikationen.

Appar för medlemsorganisationer och utbildningssektorn

Under det kommande året kommer vi att fortsätta utveckla våra tekniska lösningar och vårt tänk kring att facilitera inkludering, facilitera starkare communities. Vi kommer i det arbetet att försöka nå ut till föreningslivet, till större utbildningssäten, till lokala mediehus och, självklart fortsatt till kommunerna, för att ytterligare validera grundidén, och bidra till bättre kommunikation och mer inkluderande communities.

Kan vi hjälpa din community?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode