Hur når man de unga i en kommun egentligen? I webinaret delar Alta kommune med sig av sina metoder, arbetssätt och resultat.

Webinaret genomfördes fredag 29 oktober 2021, se videoversion nedan.

Presentationen från webinaret hittar du här (Google presentation).

Det här får jag med mig efter webinaret

Så når Alta kommune de unga i kommunen
Hur kan man använda övriga aktörer i kommunen för att nå ut?
Konkreta exempel på digitala resurser och hur de används i kommunikationen
Vilka resultat kan en app för unga ge?

Vilka är utmaningarna i kommunikationen med unga?

Exempel på utmaningar i kommunikationen kan vara att de anställda på kommunen inte har några naturliga kontaktpunker med de unga, att de digitala kanalerna inte når fram - en statisk web och att Facebook inte är rätt kanal samt att man med knappa resurser behöver skapa engagerande kommunikation.

Nu när restriktionerna tas bort är det dessutom viktigt att nå och aktivera de unga. Bryta isoleringen för att bekämpa psykisk ohälsa och få in dem igen i föreningslivet för att öka den fysiska aktiviteten.

Alta kommune delar med sig av effektiva sätt att kommunicera med unga

I webinaret delar Alta kommune, i norra Norge, med med sig av sitt framgångsrika arbetssätt för att nå de unga i kommunen. Alta kommun är en mindre kommun med ca 20.000 invånare med tre centralorter och ett köpcentrum som viktig samlingspunkt för de unga. Det ställer krav på resurseffektiva och breda men effektiva insatser. Samarbeten med de övriga aktörerna i kommunen, digital kommunikation som fungerar och att använda de digitala resurser som redan finns (exempelvis ung.no) på ett smart sätt är nycklar i arbetet.

Avslutande paneldiskussion om hur man når de unga i kommunen

I den avslutande paneldiskussionen kommer vi också att diskutera utmaningarna med kommunen och höra direkt ifrån de tekniska pionjärerna på OKjoin som vill ge alla barn, oavsett bakgrund och familjeförhållanden, tillgång till kultur och fritidsaktiviteter i sitt närområde.

Panelen

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst - Alta Kommune, Norge
Ann Kristin Bekkevoll, OKjoin
Morten Holst, Innovationsledare Innocode

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Så når du de unga i din kommun

    En fråga som möter oss i nästan alla möten med kommuner är – Hur når vi bäst de unga i kommunen? Kommunen har många bra erbjudanden, tillgängliga resurser, vill bjuda in till diskussion och delaktighet och jobbar hårt för att livet för de unga ska bli ännu bättre.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode