Rapporten Ungar och medier 2021 har precis släppts och där hittar vi hur dagens unga beter sig digitalt. Vi vet att de unga är en av de målgrupper som de flesta tycker är svåra att nå, och med informationen i rapporten får man en del nycklar till arbetet med sin kommunikation.

De unga är digitala och redan 2018 hade mer än 90% tillgång till en egen smartphone, surfplatta eller dator. Den siffran har knappast blivit lägre nu 2021.

En så stor majoritet som 95% av de unga över 13 år använder sociala medier. Vissa sociala medier används dagligen av mer än 60% av målgruppen. Med andra ord lockande kanaler om man vill nå ut till de unga.

Men, det finns en del fallgropar. Här kommer ett par av dem och våra tips på hur ni hanterar dem:

Alla sociala medier används inte lika mycket av de yngre. Rangordningen är Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. - Välj socialt medie efter målgrupp.

I de olika sociala medierna finns olika förväntning på innehållet, följer man inte dem får man inget upptag av sin kommunikation. - Skapa content som passar både målgrupp och kanal, det som fungerar på Facebook behöver inte fungera på TikTok.

De sociala medierna är inte er egna kanal utan styrs av algoritmer hos de sociala medierna. Algoritmerna har två huvudsakliga syften - att maximera tiden användarna spenderar på det sociala mediet och att maximera vinsten för det sociala mediet. - Kan ni skapa viralt content regelbundet eller behöver ni planera budget för att öka räckvidden.

Hur hanterar vi lagstiftning kring integritet i de sociala medierna? Är de långsiktigt hållbara kanaler för kommunikationen? - Läs på, håll er uppdaterade, anpassa vad ni publicerar och var förberedda på eventuella behov att moderera tidigare innehåll.

Hela rapporten hittar du hos Statens Medieråd.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Webinar: Så når kommunen de unga

    Insatser för att främja de ungas hälsa och förbättra deras livsvillkor är något som kan göra stor skillnad för individen. Det är också ett prioriterat område för många kommuner och många effektiva metoder och angreppssätt har arbetats fram som man kan inspireras av i sitt eget arbete.

  • Vilket innehåll ska finnas i Södertäljes invånarapp?

    I införandet av en invånarapp kommer alltid frågan om vilket innehåll som ska finnas i appen förr eller senare i projektet. Rent konkret och väldigt exakt vad som ska finnas där, i vilken ordning det ska presenteras och om just det innehållet ska vara personaliserbart eller inte.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode